Home > Samenwerkingen > Octogram
Gratis poster: Alle aspecten van een ICT Samenwerking of Outsourcing

Contact

Kees van den Tempel

Partner

06-22.695.682

k.van.den.tempel@nativeconsulting.nl

Neem contact met ons op

Gratis poster: Alle aspecten van een ICT Samenwerking of Outsourcing

Eerder heeft Native al een poster gepubliceerd over samenwerkingsverbanden op het terrein van ICT en informatiemanagement. Door nieuwe ervaringen tijdens opdrachten en hulp van klanten is nu versie 2 beschikbaar. De belangrijkste nieuwe onderwerpen op de A0-poster zijn:
- Governance van een ICT-samenwerking of -outsourcing, inclusief checklist
- Automatiseringsbeleid is uitgespecificeerd
- De veranderkracht is uitgewerkt middels het model van Boonstra
- De poster bevat een outline voor een informatiebeleidsplan
- De poster bevat tips voor financieel beheer

Native begeleidt al jaren ICT-samenwerkingsverbanden. Deze poster kan gezien worden als een checklist voor bestuurders, managers en ICT beleidsmedewerkers, om ervoor te zorgen dat u tot een plan van aanpak komt en de ICT samenwerking een succes wordt.