Home > Samenwerkingen > Octogram
Download A3-Poster: 5 vormen van Digitale Transformatie

Contact

Maret Busch

Office

0652526280

m.busch@nativeconsulting.nl

Neem contact met ons op

Download A3-Poster: 5 vormen van Digitale Transformatie

Digitale ontwikkelingen overspoelen onze informatiesamenleving. Dagelijkse routines worden digitaler en veranderen zo het leven van inwoners, ondernemers en organisaties. Ook die van de gemeentelijke organisatie. Want hoe anticipeert de gemeente op deze veranderingen? Hoe maak je beleid op de impact van nieuwe technologieën? Hoe beïnvloeden digitale ontwikkelingen gemeentelijke taken en rollen, als inwoners en ondernemers zelf maatschappelijke uitdagingen oplossen?

Om het potentieel van digitaal te benutten en van toegevoegde waarde te zijn voor individu en samenleving, herijkt de gemeentelijke organisatie haar rollen en taakopvatting naar burgers en ondernemers. Dit gaat vrijwel altijd gepaard met veranderingen in gedrag (cultuur), proces en informatievoorziening. Definitie digitale transformatie: ‘Een organisatieverandering gedreven door digitale ontwikkelingen, waarbij bestaande spelregels veranderen en een nieuwe context wordt gecreëerd voor organisaties en haar klanten.’

Wij hebben vijf veelvoorkomende vormen van digitale transformatie in een compact overzicht gezet. Download de poster hier.