Home > Samenwerkingen > Octogram
Strategische verkenning: missie, visie en strategie voor een gemeentelijke ict-samenwerking

Contact

Kees van den Tempel

Partner

06-22.695.682

k.van.den.tempel@nativeconsulting.nl

Neem contact met ons op

Strategische verkenning: missie, visie en strategie voor een gemeentelijke ict-samenwerking

Een visie ontwikkelen op samenwerking is over het algemeen niet ingewikkeld. Echter, om deze te vertalen naar een strategie, rekening houdend met de bestaande situatie van de organisatie, vraagt om denkkracht, onderlinge communicatie, lef en creativiteit. In dit proces zullen de betrokkenen moeten leren geven en nemen, en hun oude verworvenheden in sommige gevallen aan de kant moeten zetten.

Native Consulting gelooft in een aanpak waarbij zowel management als medewerkers betrokken worden: De volgende stappen zijn van belang om te komen tot een sterke missie, visie en strategie:
  1. Creƫer inzicht en overzicht van bestaande acties en plannen: download hier onze handreiking over samenwerking tussen gemeenten (in poster-formaat);
  2. Bepaal met het management de eerste versie van een missie, visie en doelen (top-down): het management stelt kaders;
  3. Bepaal met (afvaardiging) van de medewerkers (bottom-up) een verdere invulling en aanvulling: ruimte opvullen binnen de kaders;
  4. Organiseer een "confrontatie" tussen het management en medewerkers) t.b.v. tweede versie van missie, visie en doelen;
  5. Formuleer een route of strategie (of meerdere routes in de vorm van scenario's) om de doelen te bereiken;
  6. Maak het vervolgens praktisch: stel een projectbundel op en organiseer het programmamanagement.
Deze aanpak resulteert in een door alle stakeholders gedragen proces.