Home > Samenwerkingen > Octogram
Klanten aan het woord

Contact

Krystle Koers

relatiemanager

06-52526280

k.koers@nativeconsulting.nl

Neem contact met ons op

Klanten aan het woord

Peter Schipper, teamleider informatie- en gegevensbeheer gemeente Hillegom (Bollen gemeenten): "Op dit moment speelt een voorbereidingstraject voor ver(der)gaande regionale samenwerking, onder andere op het gebied van de I&A. We hebben Native gevraagd, ons hierin te begeleiden. Het positieve beeld dat mijn streekgenoten mij over deze club hadden geschetst, bleek goed te kloppen. Inmiddels zijn we al weer een paar maanden onderweg, waarin ik een paar mensen van Native heb leren kennen. Mijn conclusie: een prettige, betrouwbare partner! Naast hun persoonlijke touch, wat ik zeker in dit soort trajecten als zeer waardevol ervaar, vult een ieder haar of zijn rol precies op de voor ons gewenste wijze in. Wat ik daarin sterk vind, is dat ze - gelukkig zonder de veelvoorkomende ‘ik-weet-’t-beter’ houding - de groep haar discussies en ervaringen zelf laat beleven. Als ‘t nodig blijkt, grijpen ze in en worden de gedachten, uitspraken en denkbeelden geordend, zodat de voortgang erin blijft. Vind ik top!"

Henk Herweijer, teamleider I&A gemeente Goeree-Overflakkee: "Native Consulting is een bedrijf met veel kennis en ervaring op het gebied van informatievoorziening en automatisering, vooral binnen het domein van de lokale overheid. Native heeft op dit vakgebied een sleutelrol vervuld in het proces van de gemeentelijke fusie op Goeree-Overflakkee, in de sfeer van advisering, coaching, projectleiding en daadwerkelijke uitvoering. Native is een organisatie die niet alleen weet hoe het moet, maar ook hoe het gaat. Dat maakt het verschil. Native weet van aanpakken, legt verbindingen met andere disciplines en stuurt op resultaten binnen de kaders in termen van tijd en geld. In één woord: fantastisch!"

Peter Capiteijns, informatieadviseur gemeente Culemborg: "Wij werken al geruime tijd samen met Native Consulting. De kracht van deze organisatie is het meedenken en inspringen op nieuwe ontwikkelingen. Zo hebben zij een methodiek ontwikkeld (A0 poster) waarmee je de informatievoorziening op een duidelijke manier inzichtelijk maakt. Ook waren zij een van de eerste die het nut en noodzaak van de informatievoorziening in het sociale domein oppakten, dit samen met een organisatie vanuit de inhoud. Na het volgen van een door Native ontwikkelde training informatievoorziening sociale domein hebben wij voor het management van de gemeente Culemborg zo'n poster gemaakt om de probleemstelling op een duidelijke manier te bespreken en aan te pakken."

Peter Klerk, voormalig concerncontroller gemeente Nederlek (nieuwe gemeente Krimpenerwaard): "Toen we aan de slag gingen voor onze herindelingsgemeente Krimpenerwaard wilden we ook werken aan informatiebeleid. De situatie was wel erg complex. Aan de ene kant een herindeling met veel dynamiek en onzekerheid, aan de andere kant ook de drie decentralisaties met eigen informatiekundige uitdagingen. We hebben Native Consulting gevraagd om samen met ons de kaders voor het informatiebeleid op te stellen. Gaande het traject merkten we dat er nog téveel onzekerheden waren om gefundeerde keuzes te maken. We moesten onze koers herzien. Native heeft hier prima in meegedacht en ons begeleid. Uiteindelijk hebben we toch een mooi resultaat kunnen behalen; Een heldere A0-poster waarop scenario's mooi zijn uitgewerkt. Deze A0-poster scenario's blijken een prima "praatplaat" te zijn, zodat toch het onderwerp informatiebeleid bespreekbaar kan zijn. De verbindingen tussen verschillende vakgebieden kunnen op deze manier al worden gelegd. Een prima manier om met complexiteit en onzekerheid om te gaan."