Home > Samenwerkingen > Octogram
Veranderen: betrek uw medewerkers en toon leiderschap om positieve energie vrij te maken

Contact

Kees van den Tempel

Partner

06-22.695.682

k.van.den.tempel@nativeconsulting.nl

Neem contact met ons op

Veranderen: betrek uw medewerkers en toon leiderschap om positieve energie vrij te maken

Cultuur veranderingEen veranderingsproces is bedoeld om de organisatie mee te laten veranderen met bijvoorbeeld een nieuwe manier van werken, de decentralisaties, samenwerken met meerdere gemeenten, of de implementatie van digitaal en zaakgericht werken. Een verandering is nooit zwart-wit. Deze moet op maat bepaald worden, passend bij de aard van de organisatie. Caluwé heeft de verschillende soorten verandertrajecten in kleuren uitgedrukt.

Native gelooft dat verandering alleen optreedt als er zowel cultuur als structuur maatregelen in combinatie worden toegepast. Ook gelooft Native dat stappen klein en overzichtelijk gemaakt moeten worden en dat deze moeten leiden tot een zichtbaar resultaat dat energie oplevert voor alle betrokkenen.

Een veranderingsproces krijgt vorm door verschillende interventietechnieken toe te passen tijdens een veranderingstraject, passend bij de kleur van uw organisatie. Verder is het belangrijk dat een veranderingstraject bestaat uit een bottom-up en een top-down aanpak. Draagvlak voor een veranderingstraject is namelijk essentieel.

Het proces om te komen tot een veranderaanpak is bijvoorbeeld als volgt:
1. Bepaal eerst de kleur van de organisatie: leidinggevenden en management. Dit kan met behulp van stellingen waarop men anoniem kan reageren via stemkastjes.

2. Creëren overzicht bestaande acties en plannen volgens het 8B model, eventueel middels interviews: de IST situatie en de SOLL situatie moeten duidelijk zijn. Zonder duidelijke doelen is er geen verandertraject mogelijk.

3. Workshop met het management t.b.v. eerste interventie maatregelen om te veranderen. Dit kunnen zowel cultuur als structuur maatregelen zijn (top-down)
4. Een zelfde workshop met (afvaardiging) van de medewerkers (bottom-up) om 
5.. Workshop met het management (en medewerkers) om de interventiemaatregelen te combineren en consensus te zoeken (confrontatie)
6. Oplevering veranderaanpak (structuur en cultuur maatregelen) en impactanalyse op bestaande vraagstukken