Home > Samenwerkingen > Octogram
Sociaal domein & Privacy

Contact

richard lekkerkerk

d

06-55.172.931

r.lekkerkerk@nativeconsulting.nl

Neem contact met ons op

Sociaal domein & Privacy

De transities en transformatie van de 3D’s hebben een grote impact op de bedrijfsvoering van gemeenten. Niet in de minste plaats op de informatievoorziening, privacy en beveiliging van gegevens. Op dit vlak komen vele vragen op, zoals: Hoe borgen we privacy en informatiebeveiliging? Hoe komen we aan de juiste informatie voor sturing en afstemming binnen de decentralisatietaken zoals regievoering en vroegsignalering? Wat is relevante informatie en hoe wordt toestemming verkregen om deze in te zetten? Welke informatie mogen we rechtmatig delen en zo ja, op welke wijze?

Beleidsmatig is er bij gemeenten, departementen en zorgaanbieders een breed draagvlak om in geval van multiprobleemsituaties (of de signalering ter voorkoming daarvan) gegevensuitwisseling tussen professionals te realiseren. Daarnaast is er een breed gedragen gevoel dat in dergelijke multiprobleemsituaties de huidige wetgeving voor zowel de professional als voor de burger te weinig duidelijkheid biedt. Het gaat dan met name om gegevensuitwisseling over sectoren heen (bijvoorbeeld tussen een jeugdhulpverlener en schuldhulpverlener).

Tegelijkertijd doen alle betrokkenen een duidelijke oproep om in geval van zelfredzame burgers, of enkelvoudige hulpverlening juist veel sterker te borgen dat de privacy van burgers De transities en transformatie van de 3D’s hebben een grote impact op de bedrijfsvoering van gemeenten. Niet in de minste plaats op de informatievoorziening, privacy en beveiliging van gegevens. 

Op dit vlak komen vele vragen op, zoals: Hoe borgen we privacy en informatiebeveiliging? Hoe komen we aan de juiste informatie voor sturing en afstemming binnen de decentralisatietaken zoals regievoering en vroegsignalering? Wat is relevante informatie en hoe wordt toestemming verkregen om deze in te zetten? Welke informatie mogen we rechtmatig delen en zo ja, op welke wijze?