Home > Samenwerkingen > Octogram
Programmamanagement samenwerking of informatiebeleidsplan

Contact

Gert van Beek

adviseur

06-29.528.995

g.van.beek@nativeconsulting.nl

Neem contact met ons op

Programmamanagement samenwerking of informatiebeleidsplan

Programmamanagement is een methodiek die zich bij uitstek leent voor de besturing van complex van onderling samenhangende projecten. In de praktijk merken we dat er nog al eens discussie ontstaat wat nu projectmatig werken en programmamanagement is.

Native hanteert het volgende denkkader.

Een project is gericht op het tot stand brengen van een uniek resultaat in het licht van bepaalde doelen

Een programma is gericht op het nastreven van unieke samenhangende doelen in het licht van de strategie

Programmamanagement is voor een heel breed palet van vraagstukken te gebruiken. Of het nu gaat om een programma “Slimmer werken” of de verdere optimalisatie binnen de 3D’s, met het model dat Native gebruikt ontstaat er een logisch en samenhangende aanpak, waarbij doelen en inspanningen in eenoogopslag helder zijn.

Het is van belang dat de sturing op de uitvoering van de verschillende projecten goed geregeld is. Daarbij zijn samenhang en volgtijdelijkheid van projecten belangrijke criteria. Wie geeft de opdrachten, wie rapporteert aan wie waarover en wie neemt uiteindelijk de besluiten, allemaal onderwerpen die in een programmaplan uitgewerkt zijn. Door te kiezen voor een programma sturing wordt er een formele lijn gelegd tussen de programmamanager en de opdrachtnemer (proceseigenaren) en de lijnorganisatie.

Native ondersteunt gemeenten op verschillende manieren met programmatisch werken. Zo kunnen we u helpen bij het opstellen van een programmaplan dat u vervolgens zelf uitvoert, maar kunnen de rol van programmamanager ook invullen.

In een persoonlijk gesprek verkennen we graag wat we voor uw gemeente kunnen betekenen.