Home > Samenwerkingen > Octogram
Informatiebeleidsplan 2017-2020 voor gemeenten

Contact

Kees van den Tempel

Partner

06-22.695.682

k.van.den.tempel@nativeconsulting.nl

Neem contact met ons op

Informatiebeleidsplan 2017-2020 voor gemeenten

Uit alle veranderingen die op de gemeente afkomen (klik hier voor de top 10 vraagstukken) hebben gemeenten de behoefte om hun visie op dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening integraal te herijken. 

Het informatiebeleid is een uitwerking van deze integrale visie die met behulp van het archetypemodel gemaakt is. U kunt het informatiebeleidsplan 2017-2020 gratis opvragen: Klik hier.

Informatiebeleid 2017 2020Het informatiebeleidsplan geeft antwoord op de volgende vragen:
  • Wat ben ik verplicht te doen ?
  • Met welke trends en ontwikkelingen moet ik rekening houden?
  • Wat gaat het kosten ?
Ook kunt u een raadsvoorstel downloaden waar ook de kosten in gespecificeerd zijn. Het raadsvoorstel sluit aan bij dit informatiebeleidsplan en is tegelijk een managementsamenvatting voor bestuurders.