Home > Samenwerkingen > Octogram
Wat doet Native?

Contact

Kees van den Tempel

Partner

06-22.695.682

k.van.den.tempel@nativeconsulting.nl

Neem contact met ons op

Wat doet Native?

De financiële druk blijft hoog (Zie Gemeenten_in_Perspectief_2014-2018), er volgt meer nieuwe wetgeving (o.a omgevingsvergunning) en informatievoorziening en ICT zijn van groot belang, mede door de snelle technische innovaties. Burgerparticipatie en eigen kracht zijn actueel en gemeenten worden aangespoord om samen te werken​ en te herindelen​.​ Veel gemeenten werken tevens aan outsourcing, insourcing, regievoering en contractvoering.​ De missie van ​Native is om te zorgen dat ​mensen, processen en ICT ​van gemeenten ​wendbaar​, efficiënt en toekomstgericht​ zijn​​.

Native speelt in op bovenstaande middels de onderstaande B's​​

  • Behoefte van gemeenten: bedrijfsvoering wendbaar, flexibel en toekomstgericht inrichten en zo grip op financiën krijgen, medewerkers die omgevingsgericht en taakvolwassen handelen, resulterend in een hoge burgertevredenheid.
  • ​​Belofte aan het college: processen stroomlijnen (SLIMMER Werken)​ en verbinden met de bijhorende informatievoorziening​. Strategische personeelsplanning, sociale innovatie en verandertrajecten zorgen voor draagvlak en gedrevenheid om gewenste doelen gecontroleerd en met beperkt risico te halen.
  • ​​Bewijs​: structurele besparingen​ op bedrijfsvoering, een lager TCO op ICT, lager ziekteverzuim, minder fouten, hogere​ medewerkerstevredenheid, hogere burgertevrede​n​heid​​.
  • Beleving​: energie, synergie, zin in de toekomst, zin om te investeren in de gemeente, in burgers.