Home > Samenwerkingen > Octogram
Inzicht en overzicht op ICT en informatievoorziening is nodig om transformatie in het sociaal domein succesvol te maken

Contact

richard lekkerkerk

d

06-55.172.931

r.lekkerkerk@nativeconsulting.nl

Neem contact met ons op

Inzicht en overzicht op ICT en informatievoorziening is nodig om transformatie in het sociaal domein succesvol te maken

De decentralisaties in het sociale domein hebben voor een flinke bestuurlijke uitdaging gezorgd. De opgave voor gemeenten bestaat uit het verlenen van een goede zorg met veel minder geld. Om dat te kunnen bereiken hebben gemeenten sinds 2015 meer beleidsruimte gekregen. In de keten van zorg, welzijn, werk en inkomen zal enerzijds meer zakelijk geopereerd moeten worden, anderzijds zal het vertrouwen tussen betrokkenen vergroot moeten worden.

De decentralisaties hebben ook een aantal informatievraagstukken opgeleverd.  Het streven naar gecentraliseerde informatie over één gezin om de regisseur in staat te stellen om één plan te maken, data-analyse t.b.v. vroegsignalering en preventie zorgt voor uitdagingen voor I&A adviseurs en informatiemanagers van gemeenten en sociale diensten. Deze staan voor de opgave om jeugdzorg-informatie aan WMO/AWBZ- gegevens en informatie over werk en inkomen te koppelen.

Hoe is de relatie met zaakgericht werken? Hoe gaat de gemeente dienstverlening (Antwoord©) er uit zien. Hoe wordt éénmalig vastleggen, meervoudig gebruik georganiseerd? Is er consistente wetgeving: Wet Bescherming Persoonsgegevens, WEU, SUWI-wetgeving en GBA, BAG en de invoering van de Europese privacyverordening per 2018?

Voor een integrale uitvoering in het sociaal domein is het nodig dat gemeenten en andere uitvoerders over de juiste informatie en gegevens kunnen en mogen beschikken. Gekeken moet worden naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een verdergaande, maar verantwoorde vorm van standaardisatie van informatieprocessen en ICT-systemen, die gemeenten gebruiken ter ondersteuning van de uitvoering van taken in het sociale domein. 

Dit is nodig om over de grenzen van de eigen gemeente heen goed samen te kunnen werken. Native Consulting biedt diverse diensten die u als gemeente of samenwerkingsverband hierbij kunnen ondersteunen.