Home > Samenwerkingen > Octogram

Contact

Martin van Dijk

Senior partner

06-24.632.058

m.van.dijk@nativeconsulting.nl

Native Nieuws

Hieronder vindt u het actuele nieuwsaanbod van Native Consulting.

Gerelateerd

Wat kunnen we leren van de samensmelting van 2 neutronensterren: gemeentelijk archetype-denken

19-10-2017

U heeft er vast over gelezen of over gehoord. In augustus is er een samensmelting van twee neutronensterren waargenomen door de meting van zwaartekrachtgolven door 3 nieuwe reus

Lees verder…

Kort filmpje: goede organisatie van data door goed beleid voor ICT

6-9-2017

Gemeenten zitten op een pot goud: data. Maar wat doe je met deze data om het goed te organiseren voor de burger en zelf het maximale eruit te halen?

Lees verder…

'Flexibel en Schaalbaar' door grip op uw processen

8-8-2017

GEMMA lanceerde in juni de nieuwe versie van haar procesarchitectuur. Een mooie gelegenheid om weer eens aandacht aan processen en procesarchitectuur te besteden. Het blijft voo

Lees verder…

Veranderende rol i-functie

12-7-2017

De ontwikkelingen op het gebied van automatisering, de technische mogelijkheden en de informatievoorziening volgen elkaar steeds sneller op en dat maakt het moeilijk voor gemeenten om dat te vo

Lees verder…

Door gemeenten voor gemeenten met HLT, DUO+ en Bommelerwaard over I&A en samenwerken d.d. 29 juni 2017

24-5-2017


Lees verder…

Terugblik op Congres Overheid 360⁰: slimme ICT voor maatschappelijke opgaven

11-4-2017

Op 17 mei 2017 vond het Congres Overheid 360° plaats! Hét jaarlijkse congres over informatiemanagement binnen de Overheid. Deze editie stond in het teken van ‘Slimme ICT voor maatschappelijke opgaven’.

Lees verder…

Overzicht met Top 10 wetgeving voor gemeenten

13-3-2017

Niet alleen de digitale agenda 2020 is een belangrijke ontwikkeling voor gemeenten. Er komen meer veranderingen en wijzigingen op gemeenten af. Sommige gemeenten zijn daarnaast nog volop bezig me

Lees verder…

Uitnodiging inspiratiebijeenkomst harmonisatie I&A bij herindeling of ambtelijke fusie

13-3-2017

Native organiseert op 20 april in de ochtend in Beesd een inspiratiesessie over de harmonisatie van applicaties, automatisering en I&A-teams bij een herindeling of ambtelijke fusie.

Lees verder…

De gemeente Woensdrecht bepaalt de richting en inrichting van hun informatievoorziening verbindt I&A, bestuur en vakafdelingen

14-2-2017

Om de richting en inrichting van hun informatievoorziening te bepalen en de verbinding te zoeken tussen I&A, bestuur en vakafdelingen, heeft de gemeente Woensdrecht een meerjarenbeleidsplan opgesteld en dat laten samenvatten in een A0-poster.

Lees verder…

A0-Poster “Oriëntatie op de Omgevingswet m.b.v. archetypen” voor gemeenten

16-1-2017

In 2019 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Doel van deze wet is het mooier, schoner en veiliger maken van de leefomgeving. Alhoewel de wet nog volop in ontwikkeling is, d

Lees verder…

Nieuw archetype model: een integrale visie als leidraad voor gemeentelijke organisaties en samenwerkingsverbanden

5-1-2017

Veel gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben het concept Antwoord© verregaand ingevoerd. Inmiddels zijn er samenwerkingsverbanden aangegaan, zijn de drie decentralisaties ontwikkeld en is de omgevingswet aanstaande. En ook levert Digitaal 2017 en het vervolg de nodige wetgeving op zoals aansluiten bij www.mijnoverheid.nl. Dit maakt het voor veel gemeenten van belang om opnieuw te kijken naar de integrale visie op dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening/ICT. Het archetype model wordt door gemeenten gebruikt om deze integrale visie op te stellen.

Lees verder…

De 10 belangrijkste ICT-gerelateerde vraagstukken voor gemeenten in 2017

25-12-2016

Na de relatieve duidelijkheid van het concept Antwoord(c) in de voorbije jaren, lijkt het tijd om diverse kwesties grondig te bespreken. Denk aan de digitale transformatie, digitaal 2017, de omgevingswet, digitale weerbaarheid, beveiliging, regie in de keten en zaakgericht werken.

Lees verder…

Inspiratiebijeenkomst 'concept Antwoord niet langer houdbaar'

16-11-2016

Dit is een uitnodiging voor uw collega bestuurders en afdelingshoofden. Wilt u deze uitnodiging naar hen doorsturen? 

Lees verder…

Het concept Antwoord niet langer houdbaar

1-11-2016

Door samenwerking- en netwerkpartners komen bepaalde taken meer op afstand te staan. Het concept Antwoord(c) lijkt daardoor niet meer te werken door de versnippering van informatie. Domeingericht werken komt er voor in de plaats.

Lees verder…

Bijeenkomst Door Gemeenten Voor Gemeenten 'Automatisering outsourcen is geen IT ding' 29 nov '16

12-10-2016

'Automatisering outsourcen is geen IT ding'.

Lees verder…

Actie-en-projectenbundel bij informatiebeleidsplan 2017-2020

24-3-2016

Eén van de uitdagingen na het opstellen van het informatiebeleid is het opstellen van de actie- en projectenbundel. Native heeft een actie en projectenbundel 2017-2020 opgesteld die hoort bij het standaard Native informatiebeleidsplan. Deze kunt u direct downloaden.

Lees verder…

Open inschrijving gratis Masterclass Digitale Transformatie

1-2-2016

Middels deze mail willen wij u graag interesseren voor onze gratis masterclass Digitale Transformatie welke plaats zal vinden op donderdag 3 maart 2016. U heeft hierbij de keuze uit een ochtendse

Lees verder…

Download handreiking kostenraming ICT-infrastructuur

18-1-2016

Steeds meer organisaties hebben behoefte aan een raming van een nieuw-aan-te-besteden ICT infrastructuur. Bijvoorbeeld omdat u de automatisering wilt gaan outsourcen, Of omdat u krediet aan wilt vrage

Lees verder…

Governance ICT samenwerkingsverbanden

2-7-2015

ICT Samenwerking ontstaat meestal vanuit de behoefte om kosten te besparen en de complexiteit van de digitalisering het hoofd te kunnen bieden. De kwaliteit van ICT Governance is een kritieke succesfactor geworden om toegevoegde waarde met ICT samenwerking te kunnen bereiken. Waar gaat het nog wel eens mis en hoe kan het anders?

Lees verder…

Nieuw onderzoek beschikbaar naar regiesystemen in het sociaal domein

22-5-2015

Veel gemeenten zijn voornemens om een regiesysteem aan te schaffen en te implementeren. Om gemeenten daarbij te ondersteunen is er een markscan van de beschikbare regiesystemen gemaakt. Deze kunt u hier downloaden.

Lees verder…

Werkatelier discussiesessie zaakgericht werken & procesoptimalisatie

20-5-2015

Deze keer deelt Native de ervaringen van Michiel van Straalen van de gemeente Deventer over zaakgericht werken en procesoptimalisatie. De discussiesessie wordt gehouden op donderdag 25 juni 2015 in Kunsthof de Heuf te Buren. De bijeenkomst is bedoeld voor afdelingshoofden bedrijfsvoering en dienstverlening, hoofden ICT, informatiemanagers, gemeentesecretarissen, burgemeesters of wethouders met bedrijfsvoering, ICT en of dienstverlening in de portefeuille.

Lees verder…

ICT: Samenwerken of Outsourcing? Wat werkt beter?

19-3-2015

Samenwerken of Outsourcing van ICT is actueel, met als streven om prestaties op één of meerdere van de 5Ks te verbeteren.

Lees verder…

Gratis poster: Hoe organiseer ik een ICT samenwerking?

9-12-2014

Het besef groeit bij gemeenten dat ICT één van de aspecten is van bedrijfsvoering dat zich prima leent voor intensieve vormen van samenwerking. Zeker ook omdat veel gemeenten in een proces van

Lees verder…

Octogram: Elkaar leren kennen om beter samen te werken en beter informatie te delen

25-11-2014

Samenwerken binnen wijkteams, zoals het woord al zegt, gaat over samen werken. Maar hoe faciliteert u samenwerking? Hoe weet u elkaars informatiebehoefte?

Lees verder…

A0-poster eindejaarsplanning uitvoering decentralisaties

2-10-2014

1 januari komt steeds dichterbij. Binnenkort gaan alle gemeenten van transitie naar transformatie. Hoe gaat u het laatste kwartaal in en hoe gaat uw organisatie om met deze omwenteling na 1 januari?

Lees verder…

Scenariodenken K5 gemeenten: verbinding tussen bedrijfsvoering, dienstverlening en informatievoorziening

28-8-2014

De nieuwe gemeente Krimpenerwaard (Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist) heeft in het proces van de herindeling scenariodenken toegepast om het informatiebeleid te ontwikkelen.

Lees verder…

Nieuwe trainingen decentralisaties: privacywetgeving, verbreding naar bedrijfsvoering en de verbinding met ICT

22-4-2014

Met de ontwikkeling van drie nieuwe trainingen spelen we in op vraagstukken die nu opspelen bij de uitwerking van de informatievraagstukken m.b.t. decentralisaties binnen de bestaande en nieuwe ketensamenwerkingen.

Lees verder…

Leveranciersvergelijking regiesystemen Decentralisaties

17-4-2014

Veel gemeenten zijn nu bezig met een verkenning t.a.v. de leveranciers, om te kijken wat zij te bieden hebben.


Een quickscan voor succesvol samenwerken op het gebied van informatie en ICT tussen gemeenten

19-3-2014

"Alleen gaat u sneller, samen komt u verder". Gemeenten werken steeds meer samen met andere gemeenten of andere organisaties. Doelen zoals kennisdeling, kwaliteitsverhoging, verminderen van kwetsbaarheid en/of daling van kosten staan hierin centraal.

Lees verder…

Nieuwe poster decentralisaties: 'Het type wijkteam en het effect op de informatievoorziening in het sociaal domein'

20-2-2014

Nieuwe poster decentralisaties: 'Het type wijkteam en het effect op de informatievoorziening in het sociaal domein'

Lees verder…

Gratis A0-poster: het bestuurlijke- en operationele proces om te komen tot een ICT samenwerking tussen gemeenten

14-11-2013

Gratis A0-poster: het bestuurlijke- en operationele proces om te komen tot een ICT samenwerking tussen gemeenten

Lees verder…

Gratis A0-Poster: het proces om te komen tot een informatiestrategie voor de 3 decentralisaties

30-10-2013

Heeft u al een informatiestrategie voor de aanpak van de drie decentralisaties in het sociaal domein? Welk scenario past er bij de gekozen informatiestrategie en wat komt er op u af?

Lees verder…

De toekomst van ICT en informatievoorziening van gemeenten in 2020

19-9-2013

De toekomst van ICT en informatievoorziening van gemeenten in 2020

Lees verder…

Gratis A0-poster: Bestuurlijk en operationeel proces om te komen tot een (ICT) samenwerking

13-6-2013

Om erachter te komen waar uw gemeente staat in samenwerking kunt u een A0-poster downloaden van een voorbeeldgemeente. Deze visualisatie geeft u niet alleen overzicht over samenwerken in het algemeen en wat er op uw organisatie afkomt, maar stelt u ook in staat om te bepalen waar uw gemeente staat en wat de volgende stap kan zijn.


Lees verder…

ICT-beleid voor uw kerntakendiscussie, kadernota, programmabegroting (1)

21-5-2013

Veel gemeenten zien zich nog steeds geplaatst voor bezuinigingsopgaven: de kortingen vanuit het gemeentefonds, de decentralisaties en nieuwe wetgeving vanuit het rijk geven hier aanleid

Lees verder…

Voorbereiding kadernota t.a.v. bedrijfsvoering en ICT

4-4-2013

Het is tijd om actief aan de slag te gaan met de kadernota. Het college moet wederom de koers bepalen voor het komende jaar. Daarbij moet duidelijk worden hoeveel de gemeente wil en kan investe

Lees verder…

Hoe kunt u alle uitdagingen verbinden aan de Politieke agenda?

5-3-2013

Politiek staan gemeenten voor moeilijke keuzes. Deze keuzes worden vaak niet direct gemaakt en ondertussen moet de gemeente wel op een bepaald niveau kunnen acteren naar haar burgers. Hoe houdt u grip

Lees verder…

Samenwerken is verbinden

20-2-2013

Naar aanleiding van het bericht dat Plasterk haast wil met de samenwerking tussen gemeenten blijkt dat het in ieder geval tijd is om dieper na te denken over de mogelijkheden om samen te werken met om

Lees verder…

Grip op bedrijfsvoering: Het Nieuwe Werken als paraplu om u richting te geven aan uw organisatie

6-2-2013

'Hoe kunnen wij alle plannen aan elkaar verbinden?' was de eerste vraag van de gemeentesecretaris

Lees verder…

Regeerakkoord gericht op compactere overheid

29-10-2012

In het regeerakkoord "Bruggen slaan" staan een aantal opvallende zaken die belangrijk zijn voor gemeentelijke dienstverlening, bedrijfsvoering en ICT.

Lees verder…

Discussiemiddag Jaarsymposium Slim Samenwerken VNG

18-10-2012

Discussiemiddag Jaarsymposium Slim Samenwerken VNG ‘Door gemeenten voor gemeenten’ organiseert een bijeenkomst in samenwerking met de BEL-combinatie

Lees verder…

Native Consulting introduceert 8B model t.b.v. HNW

14-5-2012

Native Consulting introduceert 8B model om ontwikkelingen rondom het Nieuwe Werken beter te beschrijven

Lees verder…