Standaardisatie werkprocessen schuldhulpverlening gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam maakt voor de dienstverlening in het sociaal domein gebruik van vele maatschappelijke diensten (MaDi’s). De MaDi’s zijn onder meer verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening.

Vraag van de klant

De gemeente Amsterdam was op zoek naar een partner die in staat was om de MaDi’s te begeleiden om te komen tot een verbetering en standaardisatie van de werkprocessen rondom schuldhulpverlening.

Werk van Native

Marc Buiks van Native Consulting heeft de MaDi’s begeleid om te komen tot standaardisatie. In de aanpak werd geïnventariseerd welke kansen er liggen op basis van de kennis en ervaringen van de diverse MaDi’s, andere grotere gemeenten en inzichten vanuit de wetenschap. Het proces van schuldhulpverlening is al sterk gestandaardiseerd waarbij maatwerk de nieuwe standaard is geworden. Het proces is veel meer georganiseerd rondom de klant met problematische schulden. Tot juni dit jaar wordt er gewerkt om de schuldhulpverlening sterk en uniform nog verder te verbeteren met de inzicht vanuit ‘mobility mentoring’ waarbij elementen van de succesformule vanuit de VS worden toegevoegd. Wilt u ook meer grip op de processen in het sociaal domein? Neem dan graag contact met ons op.