Inspiratiesessie m.b.v. archetype model gemeente Delft

Aanleiding
De gemeente Delft heeft de afgelopen jaren stevig ingezet op het doorvoeren van het Antwoord© Concept. Inmiddels is er een regionale belastingsamenwerking opgestart, zijn de drie decentralisaties ontwikkeld en is de omgevingswet aanstaande. Dit maakt het voor de gemeente Delft van belang te kijken naar haar dienstverleningsmodel.

Vraag van de klant
De gemeente Delft wil nieuwe dienstverleningsmodellen onderzoeken waarbij integraal aandacht wordt besteed aan dienstverlening bedrijfsvoering en informatievoorziening. Het MT van het KCC realiseert zich dat het verkennen van nieuwe dienstverleningsmodellen alleen goed mogelijk is wanneer deze worden doorleefd en er scherp wordt gekozen voor een bepaalde ontwikkelrichting.

Werk van Native
Native heeft in de persoon van Rob Cortjens een drietal inspiratiesessie georganiseerd telkens met een interval van één week. Hierdoor ontstaat tussen de sessies voor de MT-leden de ruimte te reflecteren en discussiëren. Het archetype model is als rode draad door de managementsessies heen gebruikt. Dit model moet gezien worden als een middel om met elkaar het gesprek aan te gaan, niet als een absolute keuze voor een organisatiemodel. Het archetype-model relateert de gemeentelijke ambities aan dienstverleningsmodellen en een aantal bedrijfskundige aspectgebieden. Na drie sessies is een advies opgesteld waarin het gewenste model voor Delft is uitgewerkt en voorzien van vervolgacties. Als u interesse heeft in het verkennen van uw strategische koers of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een transitieplan, aarzel niet om contact op te nemen.