Onderzoek vervanging vergunningensysteem gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil tot één platform voor alle vergunningaanvragen komen. Vanuit deze doelstelling moet het huidige vergunningensysteem voor Horeca en Prostitutie worden vervangen.

Vraag van de klant

Gemeente Amsterdam heeft Susan Balster van Native Consulting gevraagd te onderzoeken of het bestaande systeem voor Horeca en Prostitutie vervangen kan worden door het nieuw gekozen platform en welke consequenties hier aan verbonden zijn.

Werk van Native

Het resultaat van de opdracht is een rapport waarin de impact van de vervanging van het bestaande systeem voor Horeca en Prostitutie door het nieuwe platform is beschreven. In het rapport zijn de meest waarschijnlijke scenario’s voor de migratie uitgewerkt. In het rapport wordt de gemeente geadviseerd over het optimale scenario.

In de uitwerking is zeker niet alleen gekeken naar de technische aspecten. Vooral de wensen en aandachtspunten die door de medewerkers (vergunningverleners en handhavers) zijn ingebracht staan centraal in de uitwerking.