Welkom bij Native Consulting

Nieuws

Opleidings en trainingsoverzicht 2019 gereed

Opleidings en trainingsoverzicht 2019 gereed

Ons trainingsaanbod voor 2019 is vastgesteld. Ook dit jaar weer veel waardevolle en inzichtgevende trainingen, masterclasses en werkateliers.

A0-poster routekaart omgevingswet

A0-poster routekaart omgevingswet

De omgevingswet is een complex veranderopgave: samen met burgers en bedrijven de leefomgeving inrichten

10 taaie gemeentelijke I&A-vraagstukken

10 taaie gemeentelijke I&A-vraagstukken

Vraagstukken oplossen kan niet zonder ook terug te kijken. Hierbij de top 10 die ook in 2019 actueel blijven.

Top 10 bestuurlijke ICT-aandachtspunten voor 2019

Top 10 bestuurlijke ICT-aandachtspunten voor 2019

De top 10 lijst van ICT-bestuurlijke aandachtspunten voor 2019 moet bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken

Download I- en A-architectuurplaat gemeente

Download I- en A-architectuurplaat gemeente

Het verbeteren van de informatievoorziening begint met inzicht krijgen in het applicatie- en informatielandschap

De gemeentelijke I&A in 2025

De gemeentelijke I&A in 2025

Vakapplicaties uit de cloud, de beschikbaarheid van Microsoft Azure als IAAS en nieuwe laptops met TPM en 4G/5G zorgt voor een kleine aardverschuiving

Learning

Zaakgericht werken: van ambitie naar strategie

Zaakgericht werken: van ambitie naar strategie

Een hands-on training zaakgericht werken. Wat is het? Welke vorm past het best bij de eigen organisatie en welke impact heeft het op het klantbeeld, klantbediening, dataregistraties, ketensamenwerking en documentbeheer?

Werken aan nieuwe omgevingswet

Werken aan nieuwe omgevingswet

In deze tweedaagse training worden de deelnemers voorbereid om vorm en richting te geven aan de nieuwe omgevingswet.

Invulling geven aan de 21th century skills

Invulling geven aan de 21th century skills

Het gebruik van media en technologie heeft geleid tot een kennissamenleving. Deze samenleving kent een democratiserende werking. Burgers denken steeds vaker mee over onderwerpen die hun leef- en werkomgeving raken en verwachten meer inspraak.

Klant cases

Download iVisie gemeente Meierijstad

Download iVisie gemeente Meierijstad

Een informatiebeleidsplan voor maatschappeiijke vraagstukken en om de basis op orde te krijgen

Klantcase: Training Informatiebeleid gemeente Vijfheerenlanden

Klantcase: Training Informatiebeleid gemeente Vijfheerenlanden

Klantcase: Training Informatiebeleid gemeente Vijfheerenlanden

Klantcase gemeente Tilburg: werken aan de inzetbaarheid van I&A-medewerkers.

Klantcase gemeente Tilburg: werken aan de inzetbaarheid van I&A-medewerkers.

De gemeente Tilburg wil de focus van I&A verschuiven van intern gericht, naar extern gericht (maatschappelijke vraagstukken). Dit doet zij samen met de I&A medewerkers.


Native heeft kennisdeling hoog in het vaandel staan. Daarom sturen we elke twee weken op donderdag middag een kort artikel die u hopelijk inspireert in uw dagelijks werk.