Welkom bij Native Consulting

Nieuws

Inspiratiesessie security en privacy gemeente Oss

Inspiratiesessie security en privacy gemeente Oss

Laat u op donderdag 4 juli van 09:00 - 12:00 uur informeren en inspireren over de wijze waarop je, vanuit je verantwoordelijkheid voor security en privacy, een waardevolle bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van de gemeente.

Inspiratiesessie Machine Learning binnen de gemeentelijke context

Inspiratiesessie Machine Learning binnen de gemeentelijke context

Laat u op woensdag 10 juli van 09:00 - 12:00 uur informeren en inspireren over Machine Learning binnen de gemeentelijke context.

Bedrijfscontinuïteit: wat is uw plan B bij een calamiteit?

Bedrijfscontinuïteit: wat is uw plan B bij een calamiteit?

Op welke ICT kunt u op terugvallen als uw gemeentelijke organisatie wordt getroffen worden door een calamiteit (stroomstoring, brand, overstroming, hack)?

Prince2, Agile of Design Thinking: een aanpak die past bij het vraagstuk

Prince2, Agile of Design Thinking: een aanpak die past bij het vraagstuk

Prince2, Agile of Design Thinking? De ene opdracht is de andere niet en dus vraagt elke opdracht weer om een specifieke aanpak. De adviseurs van Native passen deze methoden regelmatig toe tijdens adviesopdrachten.

Onderzoek staat van de ICT gemeente Amstelveen

Onderzoek staat van de ICT gemeente Amstelveen

Wat is de staat van onze ICT was de vraag van de gemeenteraad van de gemeente Amstelveen? Native heeft dit onderzocht

Datagedreven werken? 5 goede redenen om er mee te beginnen

Datagedreven werken? 5 goede redenen om er mee te beginnen

Datagedreven of datagestuurd werken leeft bij de overheid. In alle gemeentelijke bijeenkomsten en nieuwsbrieven is het een prominent onderwerp.

Learning

Zaakgericht werken: van ambitie naar strategie

Zaakgericht werken: van ambitie naar strategie

Een hands-on training zaakgericht werken. Wat is het? Welke vorm past het best bij de eigen organisatie en welke impact heeft het op het klantbeeld, klantbediening, dataregistraties, ketensamenwerking en documentbeheer?

Werken aan nieuwe omgevingswet

Werken aan nieuwe omgevingswet

In deze tweedaagse training worden de deelnemers voorbereid om vorm en richting te geven aan de nieuwe omgevingswet.

Invulling geven aan de 21th century skills

Invulling geven aan de 21th century skills

Het gebruik van media en technologie heeft geleid tot een kennissamenleving. Deze samenleving kent een democratiserende werking. Burgers denken steeds vaker mee over onderwerpen die hun leef- en werkomgeving raken en verwachten meer inspraak.

Klant cases

Een visie op informatie voor de gemeente Alkmaar

Een visie op informatie voor de gemeente Alkmaar

De gemeenten Alkmaar gebruikt de iVisie voor een optimale informatievoorziening voor dienstverlening een maatschappelijke vraagstukken

Innovatie I&A Servicepunt71

Innovatie I&A Servicepunt71

De Leidsche regio wil, via de samenwerking in Servicepunt71, zich verder versterken op het gebied van informatisering en informatievoorziening.

Bedrijfscontinuiteïtsplan ICT gemeente Katwijk

Bedrijfscontinuiteïtsplan ICT gemeente Katwijk

De gemeente Katwijk heeft behoefte aan een passend Bedrijfscontinuiteitsplan (BCP) om in geval van calamiteiten te kunnen beschikken over ICT voorzieningen.


Native heeft kennisdeling hoog in het vaandel staan. Daarom sturen we elke twee weken op donderdag middag een kort artikel die u hopelijk inspireert in uw dagelijks werk.