Welkom bij Native Consulting

Nieuws

Datagedreven werken? 5 goede redenen om er mee te beginnen

Datagedreven werken? 5 goede redenen om er mee te beginnen

Datagedreven of datagestuurd werken leeft bij de overheid. In alle gemeentelijke bijeenkomsten en nieuwsbrieven is het een prominent onderwerp.

Innovatie I&A Servicepunt71

Innovatie I&A Servicepunt71

De versterking van de regionale samenwerking in de Leidsche regio op het gebied van informatisering en informatievoorziening

A0-poster: data stuurt de transformatie van de Participatiewet

A0-poster: data stuurt de transformatie van de Participatiewet

Gemeenten Gebruiken steeds vaker data om te sturen op de juiste invoering van de participatiewet.

Bedrijfscontinuiteïtsplan ICT gemeente Katwijk

Bedrijfscontinuiteïtsplan ICT gemeente Katwijk

De gemeente Katwijk heeft behoefte aan een passend Bedrijfscontinuiteitsplan (BCP).

De gemeente Terneuzen aan de slag met de A0-routekaart omgevingswet

De gemeente Terneuzen aan de slag met de A0-routekaart omgevingswet

Binnen de gemeente Terneuzen is de A0-routekaart gebruikt om een integraal overzicht van de veranderopgave te maken.

Transitie van on-premise I&A organisatie naar cloud en digitale transformatie

Transitie van on-premise I&A organisatie naar cloud en digitale transformatie

Steeds meer vakapplicaties en kantoorautomatisering (Office 365) zijn alleen nog als een cloudapplicatie

Learning

Zaakgericht werken: van ambitie naar strategie

Zaakgericht werken: van ambitie naar strategie

Een hands-on training zaakgericht werken. Wat is het? Welke vorm past het best bij de eigen organisatie en welke impact heeft het op het klantbeeld, klantbediening, dataregistraties, ketensamenwerking en documentbeheer?

Werken aan nieuwe omgevingswet

Werken aan nieuwe omgevingswet

In deze tweedaagse training worden de deelnemers voorbereid om vorm en richting te geven aan de nieuwe omgevingswet.

Invulling geven aan de 21th century skills

Invulling geven aan de 21th century skills

Het gebruik van media en technologie heeft geleid tot een kennissamenleving. Deze samenleving kent een democratiserende werking. Burgers denken steeds vaker mee over onderwerpen die hun leef- en werkomgeving raken en verwachten meer inspraak.

Klant cases

Download iVisie Digitale Transformatie gemeente Meierijstad

Download iVisie Digitale Transformatie gemeente Meierijstad

Een informatiebeleidsplan voor maatschappeiijke vraagstukken en om de basis op orde te krijgen

Training Informatiebeleid gemeente Vijfheerenlanden

Training Informatiebeleid gemeente Vijfheerenlanden

Klantcase: Training Informatiebeleid gemeente Vijfheerenlanden

Gemeente Tilburg: werken aan de inzetbaarheid van I&A-medewerkers.

Gemeente Tilburg: werken aan de inzetbaarheid van I&A-medewerkers.

De gemeente Tilburg wil de focus van I&A verschuiven van intern gericht, naar extern gericht (maatschappelijke vraagstukken). Dit doet zij samen met de I&A medewerkers.


Native heeft kennisdeling hoog in het vaandel staan. Daarom sturen we elke twee weken op donderdag middag een kort artikel die u hopelijk inspireert in uw dagelijks werk.