Fijne feestdagen en perspectief op nieuw elan in 2021!

17 december 2020

We naderen het einde van een turbulent jaar. De impact van de Coronacrisis op onze maatschappij is groot geweest en nog niet achter de rug. In tegendeel want tijdens de jaarwisseling is er opnieuw sprake van aanscherping van de leef- en werkregels. De decembermaand is een moment van reflectie, maar ook met nieuwe energie en elan naar het volgende jaar.

Deze crisis heeft een versnelde transformatie in gang gezet. In persoonlijke groei en ook in bedrijfsmatige ontwikkelingen. Digitalisering deed versneld zijn intrede en de veerkracht van mensen blijkt groot. Traditioneel sluiten we onze twee wekelijkse nieuwsbriefcyclus elk jaar af met een vooruitblik op de thema’s die in 2021 wat ons betreft prominent aan de orde zullen zijn.

De top 5 van 2021:

  1. Digitaal Leiderschap 2021: in het 1e en 2e kwartaal van 2020 is elke organisatie versneld overgegaan op mobiele werkplekken, gepland of noodgedwongen. Deze situatie zal het komend jaar bestendigd worden. Wat betekent dit voor sociale verhoudingen, sturing op afstand, digitale vaardigheden en digitalisering van processen? Elke organisatie heeft een integrale digitale bedrijfsvoeringstrategie nodig om mobiel werken toekomstbestendig te maken.
  2. Beveiliging: Niet alleen het werken op afstand stelt hogere eisen aan beveiliging, maar ook hackers worden steeds slimmer en zien de lokale overheid steeds vaker als doelwit (recent Hof van Twente). Het is van belang dat elke organisatie opnieuw naar het continuïteit- en securitybeleid kijkt en passende maatregelen neemt.
  3. Sourcing: Gemeentes staan onder druk, inwoners verwachten steeds meer digitale producten en taken worden gedecentraliseerd met onvoldoende financiële middelen. Dit betekent dat gemeenten na moeten denken over andere flexibele werkwijzen. De huidige traditionele ICT-infrastructuren kunnen hier niet op inspelen. Voeg hierbij de ontwikkeling dat applicaties steeds meer als SAAS (webbased) aangeboden worden, hetgeen ook flexibiliteit van de ICT-infrastructuur vereist. Met Sourcing krijg je weer grip op je ICT-infrastructuur en kan er ingespeeld worden op de behoeften van de bedrijfsvoering en dienstverlening.
  4. Datagedreven werken: Data als de nieuwe olie is inmiddels breed ontdekt door gemeenten. Maar hoe raffineer je de data en waar zet je het voor in? Het is onze ervaring dat er twee punten heel belangrijk zijn: 1) zorg dat de organisatie klaar is om met data te werken en 2) zet data in om maatschappelijke meerwaarde te bereiken. En werk hierbij volgens de stelling ‘Denk groots, begin klein en leer snel!’
  5. Robuuste I&A-organisatie: Meer dan ooit is een sterke, goed georganiseerde I&A afdeling de motor voor de digitaliseringsslagkracht van de organisatie. Anticiperen op externe ontwikkelingen en dit vertalen naar je I&A-organisatie en -uitvoering, draagt bij aan de volwassenheid van de organisatie als geheel. Een goed en samenhangend georganiseerd I&A-team is het fundament, waarbij de details van de inrichting worden bepaald door de wensen van de vak afdelingen en de governance structuren.

Ook binnen Native heeft de Coronacrisis ons transformatieproces een zetje gegeven. Vanuit huis werken de Nativer’s voor onze klanten, we behouden echter een vast honk maar dan meer centraal in Nederland gelegen. En deze plek hebben we gevonden in het bedrijfsverzamelgebouw De Alchemist in Utrecht. Ons motto ‘Voel je verbonden’ willen we hiermee meer zichtbaar en voelbaar uitdragen.

Onze Native boom wortelt zich op een nieuwe locatie. Symbolisch wensen wij dat u zich ook weer settelt in deze nieuwe situatie en daarom doen wij een eindejaar donatie aan Trees for All. Wij wensen u sfeervolle dagen met uw dierbaren toe en kijken uit naar een prettige samenwerking in het nieuwe jaar!

Vriendelijke groet,

Team Native

Belinda Dokman, Mariëlle Hulsegge, Maarten Derksen, Wouter van Veen, Marco Polderman, Richard Lekkerkerk, Christy van de Weetering, Yorick van Rijthoven, Thomas Beniers, Ramona Pakvis, Jelle Gotjé, Andre van den Reek, Ellen te Brake, Rob Cortjens en Martin van Dijk.

Delen via

Actueel

Heeft het gemeentelijk ICT Shared Service Center nog een toekomst?

13 mei 2022

Heeft het gemeentelijk ICT Shared Service Center nog een toekomst?

Common Ground datagedreven werken

01 mei 2022

Common Ground datagedreven werken

Inzet routekaart datagedreven werken voor de gemeente Meierijstad

26 april 2022

Inzet routekaart datagedreven werken voor de gemeente Meierijstad

De volgende stap omtrent privacy: de e-Privacy verordening

24 maart 2022

De volgende stap omtrent privacy: de e-Privacy verordening