Waterschappen

Apparently we had reached a great height in the atmosphere, for the sky was a dead black, and the stars had ceased to twinkle. By the same illusion which lifts the horizon of the sea to the level of the spectator.

Apparently we had reached a great height in the atmosphere, for the sky was a dead black, and the stars had ceased to twinkle.

Er zijn vele definities van datagedreven werken en in het algemeen komt het er op neer dat u stuurt op basis van feiten of gegevens in plaats van op uw onderbuikgevoel. Dit sturen komt eigenlijk neer op een op data gebaseerde PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) waarbij met name de Check heel feitelijk wordt. Op basis van deze feitelijke Check kunt u besluiten om op dezelfde voet door te gaan of om uw acties aan te passen zodat ze meer bijdragen aan het te bereiken doel. Maar op welk doel gaat u sturen? Daar zit de crux. Datagedreven werken is in te zetten als middel voor veel doelen (projectmatig of beleidsmatig). In de praktijk blijkt dat beperkt beschikbare middelen (tijd en geld) maken, dat er gekozen moet worden of en hoe uitgebreid het datagedreven werken onderdeel gaat vormen van het totale organisatiebeleid. Om datagedreven werken als een succesvol middel in te zetten, is het in onze ogen van cruciaal belang om de strategische bedrijfsdoelen, en de doorvertaling daarvan in de organisatie, in het oog te houden. Dat is een eerste stap.

Om datagedreven werken als een succesvol middel in te zetten, is het in onze ogen van cruciaal belang om de strategische bedrijfsdoelen, en de doorvertaling daarvan in de organisatie, in het oog te houden. Dat is een eerste stap.

Titel van het blok

Er zijn vele definities van datagedreven werken en in het algemeen komt het er op neer dat u stuurt op basis van feiten of gegevens in plaats van op uw onderbuikgevoel. Dit sturen komt eigenlijk neer op een op data gebaseerde PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) waarbij met name de Check heel feitelijk wordt. Op basis van deze feitelijke Check kunt u besluiten om op dezelfde voet door te gaan of om uw acties aan te passen zodat ze meer bijdragen aan het te bereiken doel. Maar op welk doel gaat u sturen? Daar zit de crux. Datagedreven werken is in te zetten als middel voor veel doelen (projectmatig of beleidsmatig). In de praktijk blijkt dat beperkt beschikbare middelen (tijd en geld) maken, dat er gekozen moet worden of en hoe uitgebreid het datagedreven werken onderdeel gaat vormen van het totale organisatiebeleid. Om datagedreven werken als een succesvol middel in te zetten, is het in onze ogen van cruciaal belang om de strategische bedrijfsdoelen, en de doorvertaling daarvan in de organisatie, in het oog te houden. Dat is een eerste stap.

Om datagedreven werken als een succesvol middel in te zetten, is het in onze ogen van cruciaal belang om de strategische bedrijfsdoelen, en de doorvertaling daarvan in de organisatie, in het oog te houden. Dat is een eerste stap.