Een visie op informatie voor de gemeente Alkmaar

klantcase alkmaar

Aanleiding

Alkmaar is een ambitieuze en innovatieve gemeente. In haar visie staat dat Alkmaar in 2021 de meest innovatieve 100.000+ gemeente van Nederland wil zijn. Ook bij de unit I&A staat innovatie hoog in het vaandel. Een i-visie biedt een duidelijke richting en leidt tot een efficiënt pad naar het gewenste doel.

Vraag van de klant

Frans Brekelmans, manager I&A bij de gemeente Alkmaar, was op zoek naar een innovatieve opvolger voor het programmaplan Informatiestrategie 2014-2017. Een vernieuw(en)de i-visie, met bijbehorende projectenkalender, ondersteunend aan het coalitieakkoord en de principes van informatievoorziening. Om tot deze i-visie te komen zag hij een gezamenlijk proces met de informatiemanagers voor zich, waarbij de CIO board, het GMT en Directie ook meegenomen moesten worden.

Werk van Native

Martin van Dijk en Mariëlle Hulsegge hebben namens Native Consulting hierbij geholpen. Met behulp van een archetypescan, ingevuld door diverse stakeholders, zijn de eerste lijnen uitgezet. Vervolgens is de projectenkalender opgesteld met het team. Deze verschafte veel duidelijkheid en tot het inzicht dat er keuzes nodig waren. Door een interactieve sessie met de informatiemanagers zijn de gevolgen van die keuzes op een snelle manier heel helder geworden. Inmiddels is de uitvoering van de projectenkalender in volle gang en wordt het proces om de projectenkalender te monitoren geïmplementeerd.