Prince2, Agile of Design Thinking: een aanpak die past bij het vraagstuk

prince2, agile of design

Hoewel gemeenten vaak dezelfde maatschappelijke vraagstukken kennen en gelijksoortige dienstverlening verlenen wil het niet zeggen dat elke opgave op dezelfde manier kan worden aangepakt. Elke gemeente heeft zijn eigen politieke dynamiek, organisatiecultuur en omgeving. Daarnaast kan de fase waarin een vraagstuk is ook nog bepalend zijn (creatief of crisis) Daarom is het van belang bij elke opgave te bepalen welke aanpak het beste past. De adviseurs van Native beschikken over de skills om voor elke opgave een passende aanpak te bedenken.

 

Tijdens onze adviestrajecten passen wij de principes van drie concepten toe: Prince2 (waterval), Agile of Design Thinking zijn ieder op zichzelf krachtig in bepaalde situaties. Afhankelijk van de opgave en de context, combineren en variëren wij met deze concepten. Kortom: “one size fits all” is niet onze stijl.

 

Prince2 (waterval)

Een gestructureerde aanpak, waarin er planmatig met een strakke planning en deadlines wordt toegewerkt naar een eindresultaat. Deze aanpak passen wij m.n. toe bij gemeentelijke herindelingen. Samenvoegen en integreren van organisaties is immens groot en complexe opgave. Dit vraagt om een strakke regie en sturing. Daarbij is Prince2 een effectieve methode om gestructureerd, in samenhang en planmatig naar het eindresultaat toe te werken. “Op 1 januari …… moet de nieuwe gemeente draaien”  

 

Design Thinking

Als vernieuwing en van ‘buiten naar binnen kijken’ belangrijke uitgangspunten zijn voor een opgave dan is Design Thinking een methode die creativiteit kan stimuleren. Wij passen Design Thinking of elementen daarvan (mindmapping, world cafe’s, visualisaties, story telling) veelvuldig toe bij het opstellen van een Informatie- of Dienstverleningsvisie. Het werken met beelden en verhalen helpt bij het creëren van een uitdagende en gedragen visie. Krachtig hierbij is dat het (direct of indirect) betrekken van klanten, inwoners en ondernemers, ook mogelijk is.

 

Agile

Als creativiteit enerzijds en een concreet resultaat op korte termijn gevraagd wordt, dan hanteren wij regelmatig de principes van Agile. In een scrumteam wordt benodigde kennis en kunde bijeengebracht om in een aantal sessies en binnen een vooraf bepaalde termijn een resultaat op te leveren. Wij passen deze methode toe om samen met medewerkers van gemeenten te komen tot bijvoorbeeld opstellen van het projectportfolio van een organisatie en samenwerkingsafspraken tussen de lijnorganisatie en I&A of tussen gemeenten op het gebied van I&A. Door samen te werken aan een vraagstuk creeer je een gedragen resultaat.

 

In de begeleiding van het proces, het bepalen van de juiste methodische aanpak en specifieke deskundigheid op het snijvlak van ICT, dienstverlening en bedrijfsvoering zijn de adviseurs van Native geschoold en bedreven. Wilt u meer weten over onze aanpak en of deze voor u van toegevoegde waarde kan zijn bij uw opgaven. Neem dan contact op met: Rob Cortjens.  

Zoeken
Gerelateerde pagina's
Contactpersoon
Rob Cortjens
Partner / Adviseur
0621508683