Home > Samenwerkingen > Octogram

Project- en programmamanagement

Projectmanagement is er op gericht om op elk moment de voortgang, de status, de risico’s, tijdsplanning en kosten van projecten in beeld hebben. Maar tegelijkertijd is het niet de bedoeling om mensen te overladen met regels, procedures en papier.

Lees verder…