Home > Samenwerkingen > Octogram
Procesoptimalisatie en slimme informatievoorziening voor een veranderende gemeente

Contact

Procesoptimalisatie en slimme informatievoorziening voor een veranderende gemeente

Gemeenten streven meer en meer naar een flexibele inrichting om voorbereid te zijn op de toekomst. Op dit moment zijn regievoering, flexibilisering, samenwerking en bezuinigen actuele onderwerpen bij gemeenten waar de bedrijfsvoering op in moet spelen. Door het woud van regels, producten, diensten, zaaktypen, processen en systemen is er onvoldoende inzicht in het (eigen) handelen. Daarnaast stoort menig afnemer zich aan bureaucratische handelswijze van de lokale overheid. 

Maar hoe verander je dat als lokale overheid? Native is van mening dat meer van het zelfde niets oplevert. De verwachting met bestaande structuren en processen nieuwe vraagstukken op te kunnen lossen is weinig realistisch. De geschetste veranderingen die op gemeenten afkomen vragen om het leggen van dwarsverbanden en het loskomen van bestaande werkwijzen en denkbeelden.

De aanpak van Native kenmerkt zich door procesoptimalisaties ( SLIMMER Werken), mensen in hun kracht zetten (sociale innovatie) en het ontwerpen van een flexibele, schaalbare en beschikbare informatievoorziening en ICT.