Home > Samenwerkingen > Octogram
Met bestaande structuren en processen los je nieuwe vraagstukken niet op. Hoe kan je nu SLIMMER werken binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering?

Contact

Met bestaande structuren en processen los je nieuwe vraagstukken niet op. Hoe kan je nu SLIMMER werken binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering?

Oud denken en doen
  De structuur van een organisatie is vaak bepalend (geweest) voor de inrichting van processen en systemen. Binnen de grenzen van een vakafdeling worden processen beschreven en per vakgebied wordt een vakapplicatie ingezet om sturing te geven aan de processtroom. 

Wanneer vanuit bestaande structuren gestart wordt procesoptimalisaties door te voeren is dat kans groot dat dit leidt tot sub-optimalisaties omdat het proces niet “van klant tot klant” wordt bekeken. Kijkend naar de veranderingen zoals die op de lokale overheid afkomen dient de vraag, “waar voegen wij waarde toe”, zich steeds meer aan. Zowel intern op afdeling of team niveau, maar ook in relatie tot de partners met wie gemeenten samenwerken. Native is van mening dat wanneer een bepaalde handeling of organisatie-eenheid geen waarde toevoegt, je jezelf moet afvragen waarom je het dan in stand zou willen houden.

Slimmer werken 
 De aanpak “Slimmer werken” van Native biedt een oplossing antwoord te geven op de ontwikkelingen die op de gemeente afkomen. Het concept kenmerkt zich door een holistisch organisatiebeeld.  Slimmer werken is een concept waarbij processen een centrale positie innemen. Door op een andere manier naar je werk te kijken krijg je inzicht waar “verliezen” in een proces zitten. Native ontwikkelt nieuwe processen in co-creatie met medewerkers. “Slimmer werken” is geen reorganisatie in de traditionele zin van het woord. We passen de structuur van de organisatie niet aan maar wel de manier waarop we werken. Daarbij kijken we naar aannames en veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de inrichting van de processen. Het gaat om 'omdenken' en het loslaten van eigen paradigma's. Aan de slag gaan met het opnieuw inrichten van werkprocessen doet u er niet 'even bij'. Dit heeft effect op de hele organisatie en vraagt daarmee om leiderschap, draagvlak, en voldoende en juiste capaciteit.

Hieronder een aantal succesfactoren om met “Slimmer werken” aan de slag te gaan:

  • Heb een helder doel voor ogen, 
  • Zorg voor eigenaarschap aan de top,
  • Ontwikkel kennis en kunde binnen eigen organisatie (ontwikkel Lean-experts), 
  • Durf fouten te maken en blijf leren,  Stel de klant centraal, werk vanuit meerwaarde in het proces, 
  • Procesontwikkeling is vooral ook doen: aan de slag met elkaar, 
  • Visualiseer en communiceer resultaten breed
  • Kijk ook goed naar de informatievoorzienng  

Wat kan Native voor u betekenen


Native ondersteunt organisaties bij dergelijke omvangrijke transitie/transformatieprogramma’s. Dit kan in de volle omvang, vanaf de opzet van een programma t/m het implementeren van nieuwe werkwijzen, of door het begeleiden van deel-projecten. Wel altijd vanuit een totaal plaatje. Dit levert organisaties verschillende zaken op. Procesoptimalisatie, alleen intern gericht of in samenhang /-spraak met netwerkpartners.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Gert van Beek.

Gerelateerd