Home > Samenwerkingen > Octogram
ICT in Raad en College

Contact

ICT in Raad en College

Steeds vaker vraagt de gemeenteraad of het college naar de stand van zaken m.b.t. ICT, informatievoorziening of de performance van ICT-samenwerkingsverbanden. De oorzaak is vaak gelegen in het feit dat de Raad en het College zich op "afstand geplaatst" voelt. Een gerucht, een financiƫle tegenvaller, een artikel in de krant of juist gebrek aan communicatie zorgt ervoor dat men wil weten wat de stand van zaken is.

De vraag gaat dan heel vaak over de doelmatigheid (bijvoorbeeld taakstelling) en doelgerichtheid (effectiviteit van de organisatie) van de samenwerking. Maar ook de wens om te weten of we niet meer betalen dan de andere samenwerkingspartners? Het helpt om de thermometer in een samenwerking te steken en een objectief beeld te schetsen.

Een rekenkameronderzoek kan functioneren als thermometer. Een rekenkameronderzoek is er niet alleen om achteraf eventuele misstanden te signaleren, maar veel meer ook een instrument om op regelmatige basis een onafhankelijke stand van zaken te rapporteren. Het zorgt voor een verbinding tussen opdrachtgevers (politiek) en opdrachtnemers omdat feiten en cijfers onafhankelijk gepresenteerd worden. Het onderzoek is dan het gezamenlijk vertrekpunt voor verbeteringen.

Gerelateerd