Home > Samenwerkingen > Octogram
De impact van de Digitale Transformatie op de gemeente

Contact

De impact van de Digitale Transformatie op de gemeente

Digitale ontwikkelingen overspoelen onze informatiesamenleving. Dagelijkse routines worden digitaler en veranderen zo het leven van inwoners, ondernemers en organisaties. Ook die van de gemeentelijke organisatie. Maatschappelijke vraagstukken zoals optimale jeugdzorg, ontwikkeling van de openbare ruimte (omgevingswet) en snellere- en slimmere dienstverlening leunen zwaar op het gebruik van informatie, data en softwaretoepassingen. ICT is een strategische factor om een optimale dienstverlening en bedrijfsvoering te realiseren.

Anticiperen op de digitale transformatie

Want hoe anticipeert de gemeente op deze veranderingen? Hoe maak je beleid op de impact van nieuwe technologieën? Hoe beïnvloeden digitale ontwikkelingen gemeentelijke taken en rollen, als inwoners en ondernemers zelf maatschappelijke uitdagingen oplossen?

Hoe zorgt u er als gemeente nu voor dat de transformatie bewust en gecontroleerd (niet ad hoc) wordt doorleefd? Hoe borgt u dat dit door de hele organisatie gedragen wordt en niet alleen door I&A? In ieder geval door rekening te houden met een aantal factoren:
  • Digitale strategie: Om te beginnen is het belangrijk als organisatie een organisatiebrede digitale strategie te bepalen. Dit is geen I&A strategie, maar een integrale strategie voor bedrijfsvoering, dienstverlening en I&A. Waar wilt u als organisatie naartoe, tegen wat voor uitdagingen loopt u aan (zowel intern als extern) en welke digitale mogelijkheden kunt u hiervoor inzetten? I&A kan hierbij informeren en adviseren.

    Bijvoorbeeld: meervoudig complexe zorg is kostbaar. Kunt u dit voorspellen en mogelijk voorkomen? Als er genoeg gegevens beschikbaar zijn misschien wel. Algemeen inzetten op gegevensverzameling en big data analyse zou dan een strategie kunnen zijn. I&A is hierbij een enabler en heeft niet perse het voortouw.
  • Digitaal leiderschap: Het is hierbij belangrijk om op directieniveau of zelfs bestuurlijk niveau een aanjager te hebben, een “digitaal leider” die zelf een duidelijke digitale visie heeft, die achter de verandering staat en de rest van de organisatie kan motiveren om mee te groeien. Het management heeft hierin een rol, zelfs bij zelforganiserende teams.
  • Digitale middelen en draagvlak: Als de digitale strategie duidelijk is, kunnen doelen en vervolgens projecten gedefinieerd worden (bijv. een Big Data pilot met Hadoop, Smart Village pilot of een interne bewustwordingscampagne). Enerzijds gericht op het creëren van nieuwe mogelijkheden of oplossingen en anderzijds om zowel medewerkers als inwoners hierin mee te nemen. Groot, middelgroot of klein, elke gemeente kan zo de volgende stappen zetten in de Digitale Transformatie.

5 vormen van digitale transformatie

Om het potentieel van digitaal te benutten en van toegevoegde waarde te zijn voor individu en samenleving, herijkt de gemeentelijke organisatie haar rollen en taakopvatting naar burgers en ondernemers. Dit gaat vrijwel altijd gepaard met veranderingen in gedrag (cultuur), proces en informatievoorziening. 

Dé definitie van de digitale transformatie: ‘Een organisatieverandering gedreven door digitale ontwikkelingen, waarbij bestaande spelregels veranderen en een nieuwe context wordt gecreëerd voor organisaties en haar klanten.’

Wij hebben vijf veelvoorkomende vormen van digitale transformatie in een compact overzicht gezet. Download de poster hier. Wilt u eens doorpraten over wat de digitale transformatie voor uw organisatie betekent, aarzel niet om contact op te nemen.