Informatiebeleidsplan 2019 2023 voor gemeenten

informatiebeleidsplan
Hoe kunnen gemeenten omgaan met de continue verandering? Welke rol speelt ict bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals de omgevingswet, taken binnen het sociaal domein en digitalisering van de publieke dienstverlening? (klik hier voor de top 10 taaie ICT-vraagstukken van 2019 en hier voor de top 10 bestuurlijke aandachtspunten). Wat is de impact van de digitale transformatie op de ict-functie binnen uw organisatie? De vraag rijst welke strategie u als gemeente moet omarmen om klaar te zijn voor de toekomst?

De veranderende ict-functie

Het is in ieder geval duidelijk dat er meer en meer een integrale afweging gemaakt moet worden op het gebied van bedrijfsvoering, dienstverlening en informatievoorziening. Het voorbeeld Native informatiebeleidsplan geeft een mogelijke oplossingsrichting voor de periode 2019-2023 op het gebied van ICT en informatievoorziening. Het informatiebeleid is een uitwerking van een integrale visie die met behulp van het archetypemodel gemaakt is.

U kunt het informatiebeleidsplan 2019-2023 gratis opvragen: Klik hier.

Informatiebeleid 2017 2020
Ook kunt u een raadsvoorstel downloaden waar ook de kosten in gespecificeerd zijn. Het raadsvoorstel sluit aan bij dit informatiebeleidsplan en is tegelijk een managementsamenvatting voor bestuurders.

De digitale transformatie

Het is wel duidelijk dat de overheid niet meer om de digitale transformatie heen kan. De digitale transformatie is de invloed van techniek, informatie, data en digitalisering op het dagelijks leven van mensen en dus ook op het beantwoorden van oplossingen op maatschappelijke vraagstukken.

Wil u meer weten, neem eens contact op om kennis te maken met de visie van Native, en de mogelijkheid voor u als gemeente om stappen te zetten.