Werkatelier Informatiestrategie (iVisie)

werkatelier ivisie
In dit werkatelier leren we deelnemers om I&A-beleid in samenhang te ontwikkelen met de gemeentelijke visie en strategie. Dit werkatelier legt de verbindingen tussen verschillende vraagstukken waar de gemeente voor staat en vertaalt deze naar een actueel, gedragen en verbonden I&A-beleid.

Deelnemers krijgen handvatten om te komen tot een gedegen I&A-beleid in tijden waarin de organisatie doorlopend in beweging is. Deelnemers werken actief aan de eigen informatievisie (iVisie). Daarnaast begrijpen deelnemers op welke wijze zij het  informatiebeleid ambtelijk en bestuurlijk gedragen krijgen.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor I&A-coördinatoren, directeuren/ afdelingshoofden bedrijfsvoering, informatiemanagers, strategisch beleidsmedewerkers.

Algemeen
Training past in een professionaliteitsprogramma / ontwikkelagenda. Native werkt hierbij samen met de Universiteit Twente.
Deze training kan ook als 'incompany training' worden afgenomen.

Opbouw van de training
De training beslaat 4 interactieve trainingsdagen.
Groepsomvang maximaal 10 deelnemers.

Dag 1 : de impact van de digitale transformatie op samenleving en organisatie
Dag 2 : ICT binnen kaders van landelijke ontwikkelingen en wetgeving
Dag 3 : relatie tussen ICT en lokale maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen
Dag 4 : de relatie tussen ontwikkeling van de wendbare organisatie en ICT

Op de trainingsdagen 1,2 en 3 wordt huiswerk opgegeven. Deelnemers dienen er rekening mee te houden dat zij tenminste 2 uur ruimte hebben voor de uitwerking hiervan.

Resultaat
Deelnemers hebben een beeld van de stand van zaken van de eigen gemeente. Deelnemers hebben inzicht in de kansen en uitdagingen van de eigen organisatie. Deelnemers beschikken over een lay-out van de eigen informatievisie en begrijpen op welke wijze zij dit organisatie breed ontwikkelen en realiseren.
4 dagen + incompany mogelijk

Data waarop de training van start gaat
5 april         (5-04, 12-04, 18-04 en 25-04)
6 september    (6-09, 13-09, 20-09 en 27-09)

Investering
Deze training kost EUR 1.475,- en een inzet van 4 trainingsdagen en ca. 6 uur uitwerkingstijd.
Deze training is ook als incompany-training beschikbaar. We maken graag op maat een aanbieding op maat.

Heb je vragen of opmerkingen over ons aanbod, neem dan gerust contact met ons op.