Home > Samenwerkingen > Octogram
Missie Native Consulting

Contact

Missie Native Consulting

Inspireren

Als kennispartner en adviseur willen wij samen met u de inspiratie leveren en zoeken die nodig is om nieuwe energie te krijgen. Energie die het leuk en interessant maakt om op een andere manier tegen vraagstukken aan te kijken. Energie die zorgt voor positivisme en nieuwe creatieve ideeën. Energie die ook aanstekelijk werkt naar anderen om zo het beoogde doel te halen

Richtinggevend

Als wij onze opdracht bij een klant afronden, streven we ernaar dat we in onze opdracht richting hebben kunnen geven. Richting in een denkproces, richtinggevend door het realiseren van een resultaat. Native doet dit door voortdurend te innoveren (o.a. gemeentelijke archetype model, voorbeeld beleidsdocumenten) en deze innovaties in te zetten bij klanten

Authentiek

Aan het einde van de dag heeft u alleen iets aan een advies, als deze eerlijk en oprecht is, rekening houdend met persoonlijke en zakelijke omstandigheden, met externe en interne factoren. Wij streven dan ook naar een relatie met de klant die authentiek is. Zeggen wat nodig is, op een respectvolle manier


Native Consulting geeft advies over ICT/informatiemanagement, bedrijfsvoering en dienstverlening bij gemeenten en andere overheidsinstanties en legt de verbinding tussen de verschillende uitdagingen waar een organisatie voor staat. Het doel van het verbinden is om draagvlak te creëren en belangrijke onderwerpen als samenwerken, slimme informatievoorziening, excellente dienstverlening en sociale innovatie gezamenlijk op te pakken. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van visualisaties, omdat één plaatje meer zegt dan duizend woorden en zorgt voor verbinding en overzicht.

'Native' staat voor oorspronkelijk, waar iemand vandaan komt en hoe iemand wil zijn. De collega's van Native zijn van mening dat het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Door het uitgeven van publicaties, beschikbaar stellen van visualisaties (van trajecten bij andere gemeenten) en het houden van discussiesessies onder de vlag ‘Door gemeenten voor gemeenten’ wil Native gemeenten en de organisaties waarmee zij samenwerken in staat stellen om kennis en ervaringen met elkaar te delen.

Gerelateerd