Woensdrecht bepaalt het informatiebeleid en verbindt afdelingen

klantcase woensdrecht

Om de richting en inrichting van hun informatievoorziening te bepalen en de verbinding te zoeken tussen I&A, bestuur en vakafdelingen, heeft de gemeente Woensdrecht een meerjarenbeleidsplan opgesteld en dat laten samenvatten in een A0-poster.

Deze A0-poster kunt u hier opvragen.

Informatie Adviseur Stan de Graaf, gemeente Woensdrecht: “De poster informatiebeleid 2017-2019 hangt intussen in A0-formaat aan de muur. Deze ‘praatplaat’ visualiseert in één overzicht onze ambities, koers en plannen op het gebied van de informatievoorziening. De poster houdt niet alleen mij scherp, maar benoemt ook de raakvlakken met andere organisatieonderdelen en de inspanningen die daar verwacht worden. Het is een waardevol communicatiemiddel voor de dialoog tussen I&A, bestuur en de vakafdelingen.”

De indeling van de poster informatiebeleid is drieledig:

  • Visie, missie en ambitie (links): samenvatting van de belangrijkste trends & ontwikkelingen, het collegeprogramma, het gewenste archetype en de strategische uitgangspunten m.b.t. de informatievoorziening.
  • Beleid (midden): het IBP van de gemeente Woensdrecht is opgebouwd langs zes beleidsporen, namelijk: (1) Doorontwikkeling dienstverlening, (2) Sociaal domein: van transitie naar transformatie, (3) Ruimte: Eén omgevingsloket, (4) Datagedreven gemeente, (5) Doorontwikkeling bedrijfsvoering en (6) Technische basis op orde. In de poster worden per spoor de belangrijkste doelen en resultaten samengevat.
  • Operationeel (rechts): het beleid is vertaald naar een projectenkalender met een jaarplanning en globale inschatting van de kosten. Tot slot behandelt de poster de werkwijze waarop Woensdrecht de informatievoorziening richting de toekomst gaat organiseren. Denk hierbij aan de positionering van I&A, het proces van continue verbetering (PDCA), budget, functieprofielen en benodigde capaciteit.

Heeft u vragen, aarzel niet om contact op te nemen.

Zoeken
Contactpersoon
Martin van  Dijk
Partner / Adviseur
06-24632058