Opstellen breed gedragen iVisie gemeente Berkelland

klantcase ivisie berkelland
Aanleiding
De gemeente Berkelland heeft in 2015 een organisatieverandering in gang gezet, waarbij de samenleving veel meer zelf aan zet is. In 2020 wil gemeente Berkelland ‘slank, daadkrachtig en flexibel’ zijn. Dit vroeg om een informatievisie (iVisie), die invulling moest geven aan de wijze waarop ICT en informatievoorziening de organisatie naar een hoger en professioneler niveau kunnen brengen.  

Vraag van de klant
Gemeente Berkelland vroeg Native om haar te helpen met de vertaling van de visie op dienstverlening naar een breed gedragen iVisie. Daarbij stonden de vragen centraal, zoals “wat voor gemeente willen wij nu eigenlijk zijn in 2020?” en “welke ICT ontwikkelingen en trends kunnen hier een bijdrage aan leveren”?   

Werk van Native
Native is de opdracht gestart door samen met het MT de impact van de ICT op de organisatie (dienstverlening en bedrijfsvoering) inzichtelijk te maken. Native doet dit op basis van het archetype denken. In gesprekken met vakafdelingen en directie zijn vervolgens de belangrijkste trends en ontwikkelingen benoemd en is gekeken naar de impact ervan op de informatievoorziening. Alle input is vervolgens vertaald naar een iVisie, inclusief veranderaanpak en bijbehorende projectenbundel. In de projectenbundel is ook de financiële impact inzichtelijk gemaakt. Native heeft in dit proces gebruik gemaakt van haar standaard informatiebeleidsplan om snelheid in het proces te krijgen en te houden, zonder afbreuk te doen aan de inhoudelijke kwaliteit.
Zoeken
Contactpersoon
Hugo Gillebaard
adviseur
06-15561466