Migratie van applicaties gemeente Hardinxveld Giessendam

hardinxveld-giessendam
Aanleiding
De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft besloten haar bedrijfsvoeringstaken over te brengen naar de Drechtsteden. Hierbij verhuizen naast de medewerkers van de betrokken afdelingen ook het complete applicatielandschap en de bijbehorende data naar de omgeving van Drechtsteden. De gestelde deadline is dat per 1 januari 2018 het verplaatsen en onderbrengen is afgerond.

Vraag van de klant
De gemeente Hardinxveld-Giessendam zocht ondersteuning om planmatig de migraties van alle applicaties uit te voeren. Hierbij is een complicerende factor dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen de applicaties van afdelingen die achterblijven bij de gemeente zelf, zoals Burgerzaken en Ruimtelijke Ordening, en applicaties die gebruikt (zullen) worden door de overgeplaatste afdelingen. Voor deze laatste groep ligt de primaire verantwoordelijkheid bij de Drechtsteden. Een tweede complicerende factor is dat voor een aantal applicaties ook sprake is van de overstap naar een andere applicatie. Hiervoor dienen dan ook zaken geregeld te worden als conversie van de data, aanpassing van de processen, begeleiding en opleiding van de medewerkers.

Werk van Native
Onze adviseur Martin van Dijk heeft in eerste instantie in de zomer en het najaar van 2016 Hardinxveld-Giessendam geholpen een projectenbundel uit te werken voor alle uit te voeren projecten. Hierdoor kwam er duidelijkheid in de grote hoeveelheid applicaties en de te ondernemen stappen. Dit in samenspraak met de afdeling I&A en I&A betrokkenen van de Drechtsteden. Begin 2017 heeft de stuurgroep Martin gevraagd om namens Hardinxveld-Giessendam als programmamanager de daadwerkelijke overgang te coördineren. Waarbij rekening gehouden wordt met de complexiteit, volgordelijkheid en afhankelijk van de diverse applicaties en waarbij de beschikbare middelen worden bewaakt.
Zoeken
Contactpersoon
Martin van  Dijk
Partner / Adviseur
06-24632058