Business-case samenwerking gemeente Houten - Wijk bij Duurstede

houten - wijk bij duurstede
Aanleiding
In december 2016 besloten de raden van beide gemeenten een onderzoek uit te voeren naar een mogelijke ambtelijke samenwerking. Voor dit onderzoek is een projectorganisatie ingericht bestaande uit medewerkers van beide gemeenten. Eén van de te onderzoeken onderdelen hierbij is samenwerking op het gebied van ICT. Bijzonderheid hierbij was dat de gemeente Houten haar ICT in eigen huis beheert en de gemeente Wijk bij Duurstede haar ICT-beheer heeft ondergebracht bij de regionale ICT-dienst Utrecht, de RID.

Vraag van de klant
De projectorganisatie was voor de werkgroep I&A op zoek naar expertise op het gebied van ICT-samenwerking en ondersteuning in de vorm van voorzitterschap voor de werkgroep I&A. Belangrijke vraag hierbij was welk toekomstgericht scenario het beste past bij de ambities van een mogelijke samenwerking.

Uitvoering door Native
Native Consulting heeft in de maanden februari t/m april 2017 het voorzitterschap van de werkgroep I&A op zich genomen en begin april een advies opgeleverd voor de ICT-samenwerking. De opdracht is uitgevoerd langs drie sporen: Visievorming, financiële analyse en omgevingsanalyse. In het eerste spoor is een integrale visie opgesteld op dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening en zijn de ontwikkelingen op het gebied van cloud computing in beeld gebracht. In het 2e spoor is een analyse uitgevoerd op de huidige ICT-middelen, de ICT-kosten en is een kostenberekening gemaakt voor harmonisatie van de informatievoorziening en de automatisering. 

Zoeken
Contactpersoon
Martin van  Dijk
Partner / Adviseur
06-24632058