Informatievoorziening sociaal domein gemeente Oude-Ijsselstreek

klantcase oude ijsselstreek
Aanleiding
In september 2016 besloot de gemeente Oude-IJsselstreek een nieuw regiesysteem te implementeren. In een lean traject waren de contouren geschetst voor de wijze waarop het team van aanspreekpunten in het sociaal domein zou gaan werken. Naast de invoering van het regiesysteem speelden vraagstukken op het gebied van keteninformatisering en in het bijzonder op het berichtenverkeer via het landelijke gegevensknooppunt.

Vraag van de klant
De vraag van de gemeente Oude-IJsselstreek bestond uit twee onderdelen, namelijk ten eerste projectleiding over de implementatie van een nieuw regiesysteem en ten tweede het ondersteunen van medewerkers bij het uitvoeren van een aantal acties/projecten en het borgen van de samenhang tussen de verschillende acties. Gewenste opleverdatum voor het nieuwe regiesysteem was begin januari 2017.

Uitvoering door Native
Native heeft in de persoon van Richard Lekkerkerk een projectleider en expertise op het gebied van informatievoorziening in het sociaal domein geleverd. Met gebruikers is een vertaling gemaakt van het gewenste werkproces naar de nieuwe regieapplicatie, de migratie van gegevens op de aanwezige cases is geborgd en de technische randvoorwaarden zijn ingevuld. Begin januari is de applicatie succesvol in gebruik genomen. Naast de implementatie van de regieapplicatie heeft Richard geadviseerd bij de inzet van de verschillende berichttypen en het stroomlijnen van onder meer de administratie van productinformatie en prijzen van aanbieders. 

Zoeken
Contactpersoon
Martin van  Dijk
Partner / Adviseur
06-24632058