Kwartiermaker ICT Samenwerking Bommelerwaard

klantcase bommelerwaard
Aanleiding
De gemeente Zaltbommel en Maasdriel hebben in maart 2016 besloten tot een gedeeltelijke ambtelijke fusie waarbij de afdelingen financi├źn, P&O, Juridische zaken en informatisering/automatisering worden samengevoegd binnen een nieuwe gemeenschappelijk regeling: de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard (BVEB). Tegelijkertijd is er besloten om het applicatielandschap en de achterliggende processen volledig te harmoniseren.

Vraag van de klant
De beide gemeenten waren op zoek naar expertkennis over het harmoniseren van applicaties, het opstellen van een nieuwe integrale visie op dienstverlening, bedrijfsvoering en informatie/ict voor de beide gemeenten en de nieuw op te richten GR, het inrichten van een projectorganisatie die er voor zorgt dat de collega's optimaal kunnen samenwerken per 9-3-2017, en het inrichten van de governance.

Werk van Native
Native heeft in de persoon van Kees van den Tempel een kwartiermaker geleverd, die met bovenstaande vraagstukken aan de slag is gegaan. In de aanpak werd de kracht van beide organisaties benut, door de projecten door de betrokken medewerkers zelf te laten bedenken en uitvoeren. Op 14 juli 2016 vond de kick-off plaats en gingen er 20 harmonisatieprojecten van start. Dit omvatte ook de volledige vernieuwing van de ICT infrastructuur. Per 9-3-2017 zijn al deze projecten succesvol opgeleverd. 
In 2016 is een groot programma gedraaid met meer dan 20 projecten die inmiddels zijn afgerond. 

Na een korte rustperiode startte op 20 juni 2017 fase 2  van de harmonisatie waarin o.a. de harmonisatie van de datadistributie, zaaksysteem en archief werden opgepakt, diverse beleidsstukken samen werden ontwikkeld (Gis/Geo, bereikbaarheid), en noodzakelijke ontwikkelingen zoals de omgevingswet, digitaal 2017 en e-facturen ook samen werden ge├»mplementeerd. 

Als u interesse heeft in een voorbeeld harmonisatie-plan, aarzel niet om contact op te nemen.