Meerjaren informatiebeleidsplan gemeente Woensdrecht

klantcase woensdrecht
Aanleiding
De informatievoorziening van de gemeente Woensdrecht maakt een continue verandering door, onder invloed van externe omstandigheden (wet, maatschappij, techniek) en interne opgaven (lokaal beleid). Medewerkers werken steeds vaker papierarm, al dan niet in samenwerking met derden. Dienstverlening aan burgers en bedrijven geschiedt steeds vaker via het digitale kanaal. Met het informatiebeleidsplan geeft Woensdrecht invulling aan haar ambities en bepaalt de gemeente haar koers op het gebied van de doorontwikkeling van de informatievoorziening voor de periode 2017-2019. 

Vraag van de klant
Om de richting en inrichting van hun informatievoorziening te bepalen en de verbinding te zoeken tussen I&A, bestuur en vakafdelingen heeft de gemeente Woensdrecht een meerjarenbeleidsplan en een samenvattende A0-poster laten opstellen door Native.

Werk van Native
Native heeft in de personen van Hugo Gillebaard en Martin van Dijk in de periode april 2016 – oktober 2016 bovengenoemde opdracht uitgevoerd. Binnen het traject zijn naast deskresearch en interviews, diverse workshops georganiseerd met de betrokken vakafdelingen, het MT en College. De samenvattende AO-poster van dit project treft u hier. Als u interesse heeft in een voorbeeld informatiebeleidsplan, aarzel niet om contact op te nemen.

Zoeken
Contactpersoon
Martin van  Dijk
Partner / Adviseur
06-24632058