Procesbegeleider harmonisatie Documentaire Informatievoorziening

klantcase bveb
Aanleiding
De gemeente Zaltbommel en Maasdriel hebben besloten tot een gedeeltelijke ambtelijke fusie waarbij de afdelingen Financiën, P&O, Juridische zaken en Informatisering & Automatisering worden samengevoegd per 13 maart 2017 binnen een nieuwe gemeenschappelijk regeling: de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard (BVEB). Onderdeel van de samenvoeging van I&A zijn de teams DIV en STIM.

Vraag van de klant
Voor de begeleiding van de harmonisatie van DIV en STIM binnen de BVEB, waren de gemeenten op zoek naar een procesbegeleider/coördinator met de expertise om van DIV en STIM één team te maken, de processen te harmoniseren en vakinhoudelijk mee te denken over de doorontwikkeling.

Werk van Native
Native heeft in de persoon van Sander Brabander een procesbegeleider/coördinator geleverd, die met bovenstaande vraagstukken aan de slag is gegaan. Voorafgaand aan de verhuizing is de aandacht vooral gericht geweest op de voorbereidingen en afstemming om vanaf 13 maart de dienstverlening zo goed mogelijk voort te zetten. Na 13 maart is begonnen met de integratie op de voor sommigen nieuwe locatie Zaltbommel, het stapsgewijs harmoniseren van de processen, het invoeren van de nieuwe naam Informatie Dienstverlening (ID) en de doorontwikkeling van het team. Dit project loopt i.i.g. tot eind 2017.
Zoeken
Contactpersoon
Sander Brabander
Adviseur
06-542 904 86