Meer publicaties om te downloaden.....

kennisdeling en publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van onze publicaties:

I&A
Voorbeeld informatiebeleidsplan 'De gemeente van de toekomst'
IST architectuur gemeente Zaltbommel (poster)
Informatiebeleid gemeente Woudenberg (poster)
Informatiebeleid gemeente Zaltbommel (poster)
SOLL architectuur gemeente Zaltbommel (poster)
Uitslagen van stellingen over zaakgericht werken over het belang bij stakeholders
Objectieve wegingsmethode voor ICT projecten voor de A2-gemeenten

Samenwerken en fuseren
Jaarwerkplan samenwerkingsverband A2 gemeenten (poster)
Samenwerken op de piofach-taken bij de gemeente Ermelo, Zeewolde en Harderwijk (Meerinzicht)
Het bestuurlijke en operationele proces om te komen tot een samenwerking op het terrein van ICT

Decentralisaties
Drieluik A0-posters informatievoorziening bij de decentralisaties in het sociaal domein
Via implementatiescenario's naar een concrete lokale aanpak voor de decentralisaties
Type wijkteam en effect op de informatievoorziening (poster)
Eindejaarsplanning uitvoering decentralisaties (poster)

Visie, strategie en verbinding
De gemeente in 2017: Hoe gaat de gemeente om met continue verandering?
Met ICT de crisis door: Hoe leg ik de verbinding tussen ICT en de uitdagingen van politiek en bestuur (poster)

Dienstverlening
Strategieplaat Betere dienstverlening door resultaatgerichte bedrijfsvoering, gemeente Woudenberg (poster)

Cultuur, HNW, sociale innovatie
Strategieplaat Het Nieuwe Werken (poster)
Strategieplaat Het Nieuwe Werken van de gemeente Woudenberg (poster)
Strategieplaat Het Nieuwe Werken van de gemeente Gouda (poster)
Beter samenwerken en communiceren met behulp van het Octogram
Presentatie SLIM

BYOD, Flexibel werkplekken beleid
Praktisch handleiding voor de invoering van BYOD, Tablets en clouddiensten
Voorbeeld flexibel werkplekken beleid op (poster)

Digitaal werken en vergaderen
Praktische handleiding invoering iPad
Digitaal werken en vergaderen met Windows 8

kennisdeling en publicaties