Download iVisie Digitale Transformatie gemeente Meierijstad

ivisie gemeente meierijstad
Alle gemeenten hebben te maken met stevige maatschappelijke opgaven. Daarbij zijn er een tal van nieuwe mogelijkheden die gebruikt kunnen worden om deze opgaven aan te pakken. Denk aan data science, open data, smart city. Oftewel, gemeenten krijgen vrijwel allemaal te maken met een enorme digitale transformatie die zij kunnen gebruiken om de maatschappelijke opgaven beter aan te kunnen. Voor de gemeente Meierijstad was dit een uitgangspunt op te kijken naar hun informatiebeleid en zich klaar te stomen voor de toekomst.

Het uitgangspunt van de gemeente Meierijstad is dan ook 'op weg naar een informatiegestuurd Meierijstad'. Door modern en flexibel te zijn, data op allerlei manier in te zetten kan deze gemeente regie houden in het sociaal domein, zorgen voor een goede burger- en overheidsparticipatie. Digitaal werken met zelfbediening door klanten staat hiermee centraal.

Het nieuwe informatiebeleid - uitgewerkt in vijf sporen - beschrijft hoe aan deze strategische doelen wordt gewerkt. De vijf beleidssporen zijn:
  • Doorontwikkeling dienstverlening;
  • Integraal (samen)werken;
  • Informatiegestuurd werken;
  • 21ste eeuw vaardig zijn;
  • Informatievoorziening op orde.
Native heeft ondersteuning geboden bij de realisatie van het informatiebeleid door het proces te begeleiden, gesprekken en workshops met directies, programmadragers en vakinhoudelijke ateliers te faciliteren, maar ook door modellen en standaard documenten aan te reiken. Inmiddels is het informatiebeleid door de gemeenteraad goedgekeurd en wordt er gestart met de uitvoering. De gemeente Meierijstad heeft daar een fantastische visual bij gemaakt en stelt deze beschikbaar voor alle gemeenten.

Namens de gemeente Meierijstad mag u het informatiebeleidsplan en de visual van de i-visie 2022 hier downloaden om een kijkje te nemen in een toekomstgerichte aanpak: 

Native deelt graag kennis met klanten en vraagt ook klanten om kennis te delen. We hopen dat het u richting en inspiratie geeft voor uw gemeente. Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Informatiebeleid gemeente meierijstad