De gemeentelijke bedrijfsvoering in 2025

i&a in 2025

Vakapplicaties in de cloud, Microsoft azure als IAAS, laptops met TPM en 4G/5G, de vervanging van zaaksystemen door CRM, het KCC vervangen door robots en de basis- en kern registraties geïntegreerd als basis voor de data-gestuurde gemeente. Dit betekent geen server- en netwerkinfrastructuur meer en een grondige herziening van het applicatielandschap: een kleine aardverschuiving wacht ons :-)

De automatisering in 2025

De gemeentelijke ICT-infrastructuur ziet er in 2025 heel anders uit. Alle vakapplicaties zijn gebouwd als echte html5-webapps en staan in de cloud en communiceren met elkaar via GGI. Gemeenten hebben alleen nog storage- security en identity-management services nodig en die worden afgenomen bij Microsoft, Amazon of Google. De werkplek bestaat uit een laptop met 4G/5G (met Qualcomm snapdragon chip) en zijn zonder wifi verbonden, waardoor geen lokale netwerkinfrastructuur nodig is. En de TPM-chip zorgt voor een absoluut veilige werkplek. En misschien is zelfs de smartphone via bluetooth wel de basis van de laptop, waardoor nog maar één device nodig is. Smartphones zijn in 2035 al net zo slim als ons brein Ook is iedereen overgestapt op Office 365 of Google Docs.

De informatievoorziening in 2025

Zoals gezegd komen alle vakapplicaties uit de cloud. Deze vakapplicaties zijn aangepast om optimaal gebruik te maken van overheids-data-services. Common ground heeft zich tussen 2020 en 2024 gericht op het structureren en koppelen van de basisregistratie (dé RSGB) en het leveren van data-services. Hierdoor ontstaat er een krachtige data-laag waardoor artificial intelligence optimaal ingezet kan worden voor het opsporen van fraude, het tegengaan van schuldhulpverlening, het optimaliseren van case-management in het sociaal domein en bij de ontwikkeling en beheer van de openbare ruimte. De eerste volledig datagestuurde gemeente is een feit.

De uitstroom van kennis doordat de babyboomers met pensioen gaat wordt opgevangen door gebruik te maken van technische innovaties. Bijvoorbeeld de dienstverlening is via het KCC hervormd door gebruik te maken artificial intelligence: de burger spreekt via de telefoon met een computer of via chatbots op de website. Pas bij complexe zaken vindt face-to-face contact plaats. Standaard processen zijn zoveel mogelijk geoptimaliseerd en gedigitaliseerd. Zaakgericht werken is vervangen door een organisatie-brede CRM toepassing en procesmatig werken vanuit de vakapplicaties. Beleid wordt voorbereid door gebruik te maken van artificial intelligence en door het raadplegen van belanghebbenden (burgerparticipatie) via social media.

Veranderen en transformeren in 2025

Digitaal transformeren en opereren is de norm om oplossingen tot stand te brengen. Het is het samenspel tussen dienstverlening, bedrijfsvoering en slimme inzet van ICT, binnen en tussen zowel de verschillende interne domeinen als de ketenpartners. Ambtenaren, burgers, en ondernemers hebben 21st-centrury-skills en werken samen aan maatschappelijke vraagstukken. Oplossingen komen iteratief tot stand met behulp van design thinking en de slimme inzet van technische mogelijkheden. De cultuur en de structuur van overheden is gericht op flexibiliteit en wendbaarheid. Dit is namelijk de enige organisatievorm die past bij het streven naar een data-gedreven gemeente.

De veranderende i-functie in 2025

I&A-afdelingen zijn getransformeerd tot kenniscentra voor de rest van de organisatie. Zij houden zich bezig met:

  • Er voor zorgen dat de basis ICT-dienstverlening op order blijft en ruimte scheppen voor technische innovaties
  • Regievoering en accountmanagement m.b.t. leveranciers van automatisering- en informatiseringsoplossingen
  • Pro-actief meedenken met vakafdelingen, en meewerken aan maatschappelijke vraagstukken
  • Kennisontwikkeling van de ambtelijke organisatie
  • Informatie, basisregistraties en kernregistraties beheren en informatieproducten leveren (business intelligence)
ICT-samenwerkingsverbanden die zich hebben beperkt tot het leveren van automatiseringsdiensten, hebben hun bestaansrecht verloren en worden ontvlochten. Samenwerkingsverbanden die een kenniscentrum zijn geworden voor de deelnemende gemeenten bewijzen hun waarde. Zij zijn gespecialiseerd in het leveren van data-analyses, regievoering, en leveren adviseurs die domeinkennis en ict-kennis kunnen combineren.

Nu al onder handbereik?!

De vraag is of bovenstaande tekst een toekomstbeeld is of dat dit al onder handbereik is? Als een gemeente bereid is om echt te innoveren, is er al veel mogelijk. Microsoft sorteert al voor met zijn Microsoft 365 licentie model en de ontwikkeling van Azure. Een gemeente of samenwerking kan nu al zijn i-functie aanpassen en medewerkers kunnen 21st century skills opdoen. Als een gemeente zou willen, zijn er al veel echte html5 webapplicaties beschikbaar. De nieuwste laptop zoals beschreven is volgend jaar beschikbaar in Nederland. Het vereist vooral visie en lef (digitaal leiderschap) om door te pakken.

De gemeente Breda en de gemeente Molenwaard hebben stappen richting Azure gezet. Ook werkt Native nu samen met een lokale overheid die er voor kiest om alle applicaties te migreren naar een html5 standaard, ook al betekent dit dat er afscheid genomen moet worden van de standaard (legacy) applicaties.

Wilt u verder praten over de toekomst van uw gemeente, en een integrale visie ontwikkelen die tegelijk praktisch en haalbaar is? Aarzel niet om contact op te nemen.

Zoeken
Contactpersoon
Martin van  Dijk
Partner / Adviseur
06-24632058