Werken aan nieuwe omgevingswet

omgevingswet
In deze tweedaagse training worden de deelnemers voorbereid om vorm en richting te geven aan de nieuwe omgevingswet. De nieuwe omgevingswet combineert diverse disciplines en vakgebieden die in samenhang dienen te worden ontwikkeld.  
Naast een herziening van het stelsel van ruimtelijk regels, spelen er tal van uitdagingen voor de gemeentelijke informatievoorziening, o.a.:
  • Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet vraagt om koppelingen met de centrale informatie-infrastructuur.
  • Participatie is een belangrijke voorwaarde voor snellere en betere plan- en besluitvorming bij de omgevingswet. Overheden moeten straks bij het vaststellen van hun omgevingsvisies en -plannen aangeven hoe ze inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden betrokken hebben.
  • Een omgevingsplan heeft een ruimere reikwijdte dan een bestemmingsplan. Dit vraagt om co-creatie tussen verschillende disciplines binnen en buiten de organisatie. Met regiopartners moeten duidelijke afspraken worden gemaakt voor een uniforme en veilige gegevensuitwisseling.    
Daarnaast hebben gemeenten, op onderdelen, veel keuzevrijheid en invullingsruimte in de planning en fasering van de activiteiten. Hoe stel je vast welke ambitie en welk tempo het beste past binnen de eigen gemeente?
Deze training legt verbindingen tussen de verschillende vraagstukken waar de gemeente voor staat en vertaalt deze naar een plan van aanpak voor de eigen gemeente.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor projectleiders, programmamanagers, GEO-specialisten, juristen, directeuren/ afdelingshoofden bedrijfsvoering, informatiemanagers, strategisch beleidsmedewerkers.

Opbouw van de training

De training beslaat 2 interactieve trainingsdagen.
Groepsomvang maximaal 10 deelnemers.

Dag 1 : De ingrediƫnten van de nieuwe omgevingswet en de positie van de eigen gemeente
Dag 2 : Vaststellen van de eigen ambities en uitdagingen en deze vertalen naar een globaal plan van aanpak.

Op trainingsdag 1 wordt huiswerk opgegeven. Deelnemers dienen er rekening mee te houden dat zij tenminste 4 uur ruimte hebben voor de uitwerking hiervan

Resultaat
Het resultaat van de training is niet alleen inzicht in de veelheid en samenhang van de diverse activiteiten die samenhangen met de voorbereiding en implementatie op de nieuwe omgevingswet, maar levert tevens een globaal plan van aanpak op voor de eigen gemeente.

Data waarop de training van start gaat
Deze training wordt op aanvraag voor uw gemeente gestart. Training kan zowel op eigen locatie als bij ons op kantoor in Beesd worden gegeven.

Investering
1. Cursus aangeboden op locatie opdrachtgever (binnen Nederland/Belgiƫ):
Deze training vraagt een investering van EUR 7.375,-, een inzet van 2 trainingsdagen en ca. 4 uur uitwerkingstijd.
Reis- en verblijfskosten zijn inbegrepen.

2. Cursus aangeboden op kantoor in Beesd:
Deze training vraagt een investering van EUR 8.750,-, een inzet van 2 trainingsdagen en ca. 4 uur uitwerkingstijd.
Trainingsruimte, koffie, thee en lunches zijn inbegrepen in deze training.

Meer informatie
Heb je vragen of opmerkingen over ons aanbod, neem dan gerust contact met ons op.