Home > Samenwerkingen > Octogram
Hoe kan digitaal- en zaakgericht werken bijdragen aan dienstverlening en bedrijfsvoering?

Contact

Hoe kan digitaal- en zaakgericht werken bijdragen aan dienstverlening en bedrijfsvoering?

Digitaal- en zaakgericht werken is een manier om klantgerichter en transparanter de dienstverlening uit te voeren naar burgers en bedrijven en tegelijkertijd een methode om de interne processen efficiĆ«nter te organiseren. De efficiency van de organisatie en de grip op de totale bedrijfsvoering is voor het management van de gemeente van belang, zeker in tijden van bezuinigingen. Maar, zaakgericht werken is ook van belang wanneer Het Nieuwe Werken ingevoerd wordt en u wilt sturen op resultaat in plaats van op aanwezigheid. Tevens heeft zaakgericht werken ook een sterke koppeling met projectmatig werken.
    
Dit geeft ook wel de essentie aan van zaakgericht werken: het is een structuur-maatregel om het werk te organiseren. En hierbij mag de cultuur van de organisatie niet vergeten worden: digitaal- en zaakgericht werken vereist discipline van medewerkers om gegevens vast te leggen, om processen, die vooraf bepaald zijn, te volgen, en om sturing te krijgen op basis van voortgangsinformatie en management informatie vanuit de ondersteunende ICT-systemen. Veel professionals laten zich niet in een keurslijf drukken, waarbij de stappen en de tijdplanning voor hen bepaald wordt. Het digitaal- en zaakgericht werken moet dus aansluiten bij de cultuur en de mensen van uw organisatie. Wanneer dit nagelaten wordt, wordt de investering in zaaksystemen en aanvullende IT een desinvestering, of het invoeringstraject wordt een slepend proces.

Native Consulting gelooft dat een duidelijke visie op dienstverlening en bedrijfsvoering randvoorwaardelijk is om digitaal- en zaakgericht werken in te voeren. Native heeft haar visie op de ontwikkeling van zaakgericht werken uitgewerkt in een paper. Deze kunt u hier downloaden.t