Kwartiermaker herindeling gemeente Goeree-Overflakkee

klantcase goeree-overflakkee
De gemeente Middelharnis, Goedereede, Dirksland en Oostflakkee zijn per 1 januari opgegaan in de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Bijzonder aan deze herindeling is het feit dat men ondanks de beperkte tijd, zowel de I&A infrastructuur als alle applicaties opnieuw aanbesteed en ingericht heeft. 

Native Consulting heeft de rol als kwartiermaker op zich genomen in dit traject. Op 1 januari jongsleden namen 400 medewerkers plaats achter hun nieuwe werkplek en draaide de dienstverlening zonder noemenswaardige problemen. De planning van het I&A traject was op hoofdlijnen als volgt: 
• jan-feb: opstellen visie op bedrijfsvoering en op I&A 
• mrt-jun: aanbesteding en gunning server infrastructuur 
• apr-juli: aanbesteding en gunning kernapplicaties (fin, soza, buza, dds, etc.) 
• juli-sept: bouw en oplevering server infrastructuur 
• aug-dec: installatie, implementatie van de kernapplicaties 
• nov-dec: migratie van applicaties en data uit de oude gemeenten 
• laatste weken dec: testen en finetuning 
• 1-jan-2013: nieuwe systeem live 

De gemeente Goeree-Overflakkee en Native werken nu samen om de opgedane kennis ter beschikking te stellen aan andere gemeenten die willen samenwerken op het terrein van I&A. Alle projectdocumenten zijn beschikbaar gesteld en kunnen op verzoek toegestuurd worden.