Multidisciplinaire teams om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken

multidisciplinaire teams

Kent u deze uitspaken:

Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes van Henry Ford
Als je een beetje beter wilt zijn, wees dan competitief. Als je exponentieel beter wilt zijn: wees dan coöperatief van William Shakespeare

Het zegt alles over hoe belangrijk de soft skills zijn binnen een samenwerkingsverband of om vorm te geven aan de digitale transformatie. Samenwerken, zoals het woord al zegt, gaat over samen werken. Samenwerken gaat over mensen die samen iets willen bereiken. En de basis om samen te willen werken is onderling vertrouwen, vooruitgang, regelmatig succes en erkenning. 

In onze visie is dit de belangrijkste basis om antwoorden te kunnen geven op complexe maatschappelijke vraagstukken. Dit vereist leiderschap en besluitvaardigheid van de managers en bestuurders, betrokkenheid, gedrevenheid, bereidwilligheid en collegialiteit van alle leden van een (project) organisatie. Dit zorgt voor het vermogen om elkaar te helpen bij de onvermijdelijke problemen in elk project, improvisatietalent bij onverwachte gebeurtenissen, en het vermogen om elkaar iets te gunnen bij zakelijke tegenstellingen. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld het Octogram krijgt u inzicht in elkaar, en bent u in staat om beter samen te werken

De Digitale Transformatie

Dagelijkse routines worden digitaler en veranderen het leven van inwoners, ondernemers en organisaties. Ook die van de gemeentelijke organisatie. En ook de traditionele rol van de afdeling ICT verandert drastisch maar ook is er behoefte aan meer digitale vaardigheid bij vakafdelingen. Deze ontwikkelingen worden samengevat met de term "Digitale Transformatie". Deze digitale transformatie zorgt er voor dat het werken in teams alleen maar belangrijker wordt.

Hoe kan ik beginnen?

  • Zorg voor verbinding tussen mensen door er voor te zorgen dat ze kennis hebben van elkaars vakgebied.
  • Open en directe communicatie naar alle betrokken mensen.
  • Sturen op positieve energie en toegevoegde waarde.
  • Zorg dat er resultaat en succes geboekt wordt: concentreer je bv op een maatschappelijk vraagstuk.