Home > Samenwerkingen > Octogram
ICT-outsourcing via een overzichtelijke, transparante, gedragen en praktische werkwijze

Contact

ICT-outsourcing via een overzichtelijke, transparante, gedragen en praktische werkwijze

Het proces om een dienstverlener t.b.v. outsourcing te selecteren wordt in belangrijke mate bepaald door de shortlist van potentiële leveranciers. In het geval dat deze alleen uit overheidsorganisaties bestaat, hoeft de gemeente geen Europese aanbesteding uit te voeren. In het geval dat er commerciële partijen op de shortlist staan, is een Europese aanbesteding verplicht.

Native Consulting start het selectieproces voor een outsourcing-partner met het bepalen van de overall planning, het bepalen van de kerngroepleden (actieve participanten in het proces) en de stuurgroepleden (beslissers). Het selectieproces bestaat uit 10 stappen in 3 subfasen: de scope (1), het inkoopproces (2), en de implementatieplanning en ondertekening (3):
  1. In een kick-off worden betrokkenen geïnformeerd en aandachtspunten verzameld;
  2. Inventariseren van de techniek en bepalen architectuur van de technische infra op basis van ambitie van de gemeente;
  3. Bepalen van beoogde dienstverlening en bepalen van de non-functionals: pakket van eisen;
  4. Opstellen concept financiële business case (bepaling dekking, integratie, desintegratie, achterblijvende kosten);
  5. Marktverkenning: opstellen van longlist, gesprekken voeren met leveranciers, resulterend in een shortlist;
  6. Strategisch inkoop proces: bepaling soort aanbesteding, opstellen aanbestedingsdocumenten, scoringsmethodiek;
  7. Feitelijke aanbesteding (commerciële partijen) of onderhandeling (overheden);
  8. Opstellen van een concept migratieplan (taken, bemensing, kosten, inspanning, resultaat, planning);
  9. Opstellen definitieve businesscase a.d.h.v. punt 7 en 8. Go-no-go door de stuurgroep;
  10. Laatste aanpassingen, definitief maken van alle documenten: formele ondertekening beide partijen. De kerngroepleden worden actief betrokken bij het selectieproces voor een optimaal draagvlak en lerend vermogen.
Door deze aanpak ontstaat er niet alleen een doordacht en samenhangend geheel, maar ook een gedragen proces om te komen tot een outsourcing-partner. Ook ontstaat er een momentum om de plannen daadwerkelijk om te zetten in actie.