Home > Samenwerkingen > Octogram
Kwartiermaker ICT en bedrijfsvoering levert een krachtige impuls voor samenwerking tussen gemeenten

Contact

Kwartiermaker ICT en bedrijfsvoering levert een krachtige impuls voor samenwerking tussen gemeenten

De kwartiermaker neemt de verantwoordelijk voor het realiseren van de gemeenschappelijke ICT-omgeving en het harmoniseren van de informatievoorziening of bedrijfsvoering. De kwartiermaker wordt de spil in het web, start met een duidelijke projectaanpak op de verschillende deelprojecten (elk onder leiding van aan te stellen projectleiders), selecteert samen met de betreffende werkgroepen de noodzakelijke externe ondersteuning c.q. leveranciers, en stimuleert, onderkent en bewaakt de voortgangsresultaten en de onderlinge verbanden tussen de verschillende projecten en de rest van de organisaties.

De opdracht voor een ICT-kwartiermaker is over het algemeen eenvoudig: zorg voor het realiseren van een goed en efficiƫnt functionerende gemeenschappelijke ICT-omgeving voor de samenwerkende gemeenten op een vooraf vastgelegde datum.

Native Consulting beschikt over diverse kwartiermakers die de samenwerking kunnen begeleiden en die voldoen aan het volgende profiel:

 • Afgeronde universitaire opleiding;
 • Algemene vaardigheden programmamanager (Prince2);
 • Minimaal 10 jaar ervaring, waarvan 4 jaar als programmamanager of projectleider;
 • Kan op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau acteren en communiceren;
 • Legt de verbinding tussen bedrijfsvoering en informatievoorziening;
 • Bewaakt het budget, mede door het projectmanagementsysteem van Native Consulting;
 • Gedegen kennis van ICT oplossingen voor complexe overheidsorganisaties;
 • Kennis van GEMMA, NORA, open standaarden en ontwikkelingen binnen de e-overheid;
 • Vasthoudend, richtinggevend en resultaat gedreven;
 • Bedreven in managen van besturen, gemeenteraden, directies en stuurgroepen;
 • Ervaring met samenwerkingsverbanden ICT voor gemeenten;
 • Politieke sensitiviteit, empathisch vermogen, begrip van de lokale cultuuraspecten, doorzettingsvermogen en overtuigingskracht;
 • Is in staat om mensen te verbinden om samen het resultaat te halen.
In deze Prezi presentatie kunt u zien hoe Native Consulting dit heeft gedaan voor de gemeente Goeree-Overflakkee