Home > Samenwerkingen > Octogram

Native Learning

Native Learning

Native Consulting heeft een trainingsaanbod ontwikkeld, speciaal voor de gemeenten, voor beleidsmedewerkers, college en directies om ICT gerelateerde vraagstukken op een begrijpelijke en intuïtieve manier bespreekbaar te maken. Native werkt hierbij samen met de Universiteit Twente. Hierbij zijn de volgende principes leidend:

  • Verbinden van strategisch, tactisch en operationeel niveau (integrale aanpak)
  • Koppeling van theorie aan de praktijk (direct inzetbare nieuwe kennis)
  • Stimuleren van kennisdeling en samenwerking (voor en door gemeenten)
  • Leervormen gericht op interactie en inspiratie (met een positief gevoel terug kunnen kijken) 

Deze kernbegrippen zijn leidend in de opzet van elke training of ontwikkeltraject die onder de vlag
van Native Learning wordt ontwikkeld. Native Learning valt binnen het productfolio van Native Consulting B.V. 

Hieronder vindt u ons huidige trainingsaanbod voor de komende periode.

Gerelateerd