Innovatieve en betrouwbare adviespartner voor de overheid

Native Consulting is een innovatieve en betrouwbare adviespartner voor lagere overheden en maatschappelijke organisaties die complexe vragen hebben op het snijvlak van informatievoorziening, dienstverlening en bedrijfsvoering.

Wij zijn ervan overtuigd dat we door het verbinden van mens, ICT en organisatie bijdragen aan het creëren van een grotere maatschappelijke waarde voor onze opdrachtgevers.

Actueel

Zomeroverpeinzingen: een onmogelijk opgave mogelijk maken, hoe krijgen we grip op AI?

04 juli 2024

Zomeroverpeinzingen: een onmogelijk opgave mogelijk maken, hoe krijgen we grip op AI?

Van cyberzorgen naar cyberzorgeloos: identificatie van verbeteringen en tekortkomingen

30 mei 2024

Van cyberzorgen naar cyberzorgeloos: identificatie van verbeteringen en tekortkomingen

Succesvol transformeren naar een datagedreven organisatie met gedragswetenschap

16 mei 2024

Succesvol transformeren naar een datagedreven organisatie met gedragswetenschap

Werken onder architectuur: de enterprise architect verstaanbaar maken in de organisatie!

02 mei 2024

Werken onder architectuur: de enterprise architect verstaanbaar maken in de organisatie!

Schrijf je in voor de Native Nieuwsbrief

Native consulting heeft kennisdeling hoog in het vaandel staan. Daarom sturen wij elke twee weken op donderdag middag een kort artikel die je hopelijk inspireert in je dagelijkse werk. Nieuwsgierig? Schrijf je dan snel in!

Informatiebehoefte

Informatiebehoefte

De samenleving verandert in hoog tempo als gevolg van digitalisering. Daarmee verandert ook de informatiebehoefte van inwoners, bedrijven, ketenpartners en van de eigen medewerkers. De omgeving stelt steeds hogere eisen aan de informatievoorziening. Daarbij is de toekomst onzeker. Dit vraagt om flexibiliteit en wendbaarheid. Wij helpen organisaties met het creëren van een dynamische en gedragen informatievisie en I&A strategie om snel en effectief in te spelen op de continu veranderende informatiebehoefte. Benieuwd naar onze aanpak? Lees dan snel verder.

ICT Infrastructuur & Sourcing

ICT Infrastructuur & Sourcing

Native Consulting helpt organisaties complexe ICT vraagstukken op te lossen op het gebied van ICT infrastructuur en sourcing.

Lokale overheden staan onder druk, inwoners verwachten meer digitale afname van producten en steeds meer taken worden gedecentraliseerd met beperkte financiële middelen. Het slechte nieuws is dat je verwachtingen van de inwoners, nieuwe wet- en regelgeving en technologische ontwikkelingen niet in eigen hand hebt. Maar het goede nieuws is dat je door de juiste strategie grip kunt houden op een toekomstbestendige, beheersbare en betaalbare ICT omgeving.

Native Consulting heeft over de hele breedte van infrastructuur en sourcing de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan. Van het verkennen van outsourcing varianten, het opstellen van businesscases en de begeleiding van outsourcing trajecten. Hoe houdt jouw organisatie grip op de ICT-omgeving?

Digital Empowerment

Digital Empowerment

Native Consulting vindt dat de digitale transformatie meer is dan alleen een technische oplossing. De digitale transformatie heeft grote maatschappelijke impact. Om deze te laten slagen is het van belang te investeren in het menselijk handelen binnen jouw organisatie. Het stimuleren van het adoptievermogen van de medewerkers is de sleutel tot succes van een digitale transformatie. Hierop anticiperen is voor elk college, management en medewerker in de lokale overheid onontkoombaar. Stel jij jezelf ook de vraag op welke wijze het adoptievermogen binnen de organisatie kan worden gestimuleerd?

Datagedreven werken

Datagedreven werken

Overheidsinstanties hebben oneindig veel data tot hun beschikking. De kunst is die data te gebruiken en te combineren voor het creëren van toegevoegde waarde voor de samenleving. Er zijn talloze routes naar een datagedreven organisatie, die allemaal in potentie goede handvatten geven. Maar wat is nu de juiste route voor jouw organisatie? Bij Native hebben we een bewezen aanpak ontwikkeld, waarmee de organisatie stapsgewijs groeit in volwassenheid en waarbij de organisatie al vanaf dag 1 experimenteert met data met zichtbare maatschappelijke meerwaarde. Met onze aanpak brengen we de meerwaarde van goede data in kaart (wat levert het de organisatie op?), we meten de volwassenheid (waar staat de organisatie nu en waar wilt de organisatie naartoe?) en stippelen vervolgens de route uit die bij jouw organisatie past met behulp van onze Native routekaart.

Dienstverlening

Dienstverlening

Iedere interactie en / of transactie tussen de overheid en haar inwoners, ondernemers en keten- en netwerkpartners vormt een onderdeel van de dienstverlening. Door de digitalisering en de ontwikkeling van de netwerksamenwerking, is een deel van deze interacties en transacties fundamenteel verandert. De eisen en wensen aan de gemeentelijke dienstverlening die deze veranderingen met zich meebrengen, vragen om een andere manier van (samen) werken binnen de lokale overheid. De kwaliteit van de externe dienstverlening aan de klant wordt namelijk grotendeels bepaald door de kwaliteit van de interne dienstverlening aan elkaar. Native helpt hoe je hiermee om kan gaan, en wat er nodig is om mee te kunnen groeien naar een toekomstbestendig dienstverleningsmodel.

Native Expertises

De samenleving verandert in hoog tempo als gevolg van digitalisering. Daarmee verandert ook de informatiebehoefte van inwoners, bedrijven, ketenpartners en van de eigen medewerkers. De omgeving stelt steeds hogere eisen aan de informatievoorziening. Daarbij is de toekomst onzeker. Dit vraagt om flexibiliteit en wendbaarheid. Wij helpen organisaties met het creëren van een dynamische en gedragen informatievisie en I&A strategie om snel en effectief in te spelen op de continu veranderende informatiebehoefte. Benieuwd naar onze aanpak? Lees dan snel verder.

Native Consulting helpt organisaties complexe ICT vraagstukken op te lossen op het gebied van ICT infrastructuur en sourcing.

Lokale overheden staan onder druk, inwoners verwachten meer digitale afname van producten en steeds meer taken worden gedecentraliseerd met beperkte financiële middelen. Het slechte nieuws is dat je verwachtingen van de inwoners, nieuwe wet- en regelgeving en technologische ontwikkelingen niet in eigen hand hebt. Maar het goede nieuws is dat je door de juiste strategie grip kunt houden op een toekomstbestendige, beheersbare en betaalbare ICT omgeving.

Native Consulting heeft over de hele breedte van infrastructuur en sourcing de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan. Van het verkennen van outsourcing varianten, het opstellen van businesscases en de begeleiding van outsourcing trajecten. Hoe houdt jouw organisatie grip op de ICT-omgeving?

Native Consulting vindt dat de digitale transformatie meer is dan alleen een technische oplossing. De digitale transformatie heeft grote maatschappelijke impact. Om deze te laten slagen is het van belang te investeren in het menselijk handelen binnen jouw organisatie. Het stimuleren van het adoptievermogen van de medewerkers is de sleutel tot succes van een digitale transformatie. Hierop anticiperen is voor elk college, management en medewerker in de lokale overheid onontkoombaar. Stel jij jezelf ook de vraag op welke wijze het adoptievermogen binnen de organisatie kan worden gestimuleerd?

Overheidsinstanties hebben oneindig veel data tot hun beschikking. De kunst is die data te gebruiken en te combineren voor het creëren van toegevoegde waarde voor de samenleving. Er zijn talloze routes naar een datagedreven organisatie, die allemaal in potentie goede handvatten geven. Maar wat is nu de juiste route voor jouw organisatie? Bij Native hebben we een bewezen aanpak ontwikkeld, waarmee de organisatie stapsgewijs groeit in volwassenheid en waarbij de organisatie al vanaf dag 1 experimenteert met data met zichtbare maatschappelijke meerwaarde. Met onze aanpak brengen we de meerwaarde van goede data in kaart (wat levert het de organisatie op?), we meten de volwassenheid (waar staat de organisatie nu en waar wilt de organisatie naartoe?) en stippelen vervolgens de route uit die bij jouw organisatie past met behulp van onze Native routekaart.

Iedere interactie en / of transactie tussen de overheid en haar inwoners, ondernemers en keten- en netwerkpartners vormt een onderdeel van de dienstverlening. Door de digitalisering en de ontwikkeling van de netwerksamenwerking, is een deel van deze interacties en transacties fundamenteel verandert. De eisen en wensen aan de gemeentelijke dienstverlening die deze veranderingen met zich meebrengen, vragen om een andere manier van (samen) werken binnen de lokale overheid. De kwaliteit van de externe dienstverlening aan de klant wordt namelijk grotendeels bepaald door de kwaliteit van de interne dienstverlening aan elkaar. Native helpt hoe je hiermee om kan gaan, en wat er nodig is om mee te kunnen groeien naar een toekomstbestendig dienstverleningsmodel.

Werken bij Native

Als je dezelfde drijfveren hebt als wij, om de publieke sector vooruit te helpen met de digitale transformatie, verbind je dan met ons!

Wij zoeken niet alleen nieuwe collega’s, ook ZZP-ers die zich aan ons netwerk willen verbinden zijn welkom. Door de constante groei in adviesopdrachten en de vraag voor de invulling van interim opdrachten kunnen we op alle kennis- en ervaringsniveaus van Native nieuwe collega’s gebruiken.

Samen blijven we ons innoveren en ontwikkelen, als individu en als team. Daarmee creëren we meerwaarde voor onze klanten en onszelf.

 • Strategisch adviseur ICT
 • 32 - 40 uur

  Strategisch adviseur architectuur
 • 32-40 uur

  Strategisch adviseur datagedreven werken
 • 32-40 uur

  Consultant business & ICT
 • Strategische adviseur
 • 32-40 uur

  ICT & informatiemanagement specialist

“Zeggen wat nodig is, eerlijk en oprecht, altijd op een respectvolle manier”

Native Consulting is sinds haar oprichting door Kees van den Tempel in 2012 uitgegroeid tot een innovatieve en betrouwbare adviespartner voor lagere overheden en maatschappelijke organisaties, die wij ondersteunen bij hun complexe vragen op het snijvlak van informatievoorziening, dienstverlening en bedrijfsvoering. Wij zijn ervan overtuigd dat we door het verbinden van mens, ICT en organisatie bijdragen aan het creëren van een grotere maatschappelijke waarde voor onze opdrachtgevers.