Klantcases

Native consulting heeft ruime ervaring met complexe vraagstukken op het snijvlak van informatievoorziening, dienstverlening en bedrijfsvoering. Onderstaande klant cases geven helder aan hoe wij als Native consulting ondersteuning bieden bij deze vraagstukken en hoe wij bijdragen aan de opgaven van lokale overheden door middel van innovatie en advies.

De routekaart voor Datagedreven werken

De routekaart voor Datagedreven werken

Datagedreven werken het klinkt zo logisch en eenvoudig, maar de praktijk is weerbarstig. Want wat is dan datagedreven werken, en wanneer doe je het nu wel of nu niet, en hoe zorg je voor support van ICT en directie? 

Agile-aanpak bij het vormen van uw Informatievisie; een klantcase

Agile-aanpak bij het vormen van uw Informatievisie; een klantcase

De Agile-aanpak is ons welbekend bij vraagstukken over de ontwikkeling van producten, waar door middel van iteraties van korte sprints, waarin telkens deelresultaten worden opgeleverd, getoetst en bijgeschaafd, een nieuwe of verbeterde versie van het product ontstaat. Native heeft recent in een samenwerkingsverband de Agile-aanpak waardevol weten in te zetten bij het vormen van een strategische visie op informatievoorziening en ict.

Doorontwikkeling datagedreven werken: een klantcase van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Doorontwikkeling datagedreven werken: een klantcase van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Datagedreven werken heeft als doel bij aan het optimaal inzetten van je gegevens om je bedrijfsdoelstellingen te halen. Hierbij spelen veel aspecten een rol. Welke bedrijfsdoelstellingen willen we ondersteunen met datagedreven werken? Welke kennis is er al in huis? Voldoen we aan de AVG en houden we voldoende rekening met de ethische aspecten?

Standaardisatie werkprocessen schuldhulpverlening gemeente Amsterdam

Standaardisatie werkprocessen schuldhulpverlening gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam maakt voor de dienstverlening in het sociaal domein gebruik van vele maatschappelijke diensten (MaDi’s). De MaDi’s zijn onder meer verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening.

Nieuwe IT-strategie 2020 gemeente Barneveld

Nieuwe IT-strategie 2020 gemeente Barneveld

De ambtelijke top en het bestuur hadden de vraag of de I&A organisatie klaar was voor de toekomst. Dit mede gelet op alle ontwikkelingen en het niet doorgaan van de ICT-samenwerking met de buren Scherpenzeel en Woudenberg. Voor het begeleiden van het proces om te komen tot een nieuwe IT-strategie 2020 voor de gemeente Barneveld zocht de gemeente steun bij Native Consulting.

Inzichtelijk GEMMA procesarchitectuur gemeente Zutphen

Inzichtelijk GEMMA procesarchitectuur gemeente Zutphen

Gemeente Zutphen wil inzicht hebben in alle gemeentelijke processen, met als doel deze zoveel mogelijk te standaardiseren. Op die manier wil zij voorbereid zijn op een toekomst, waarin zij flexibel en wendbaar kan zijn in de samenwerking met ketenpartners en andere gemeenten.

Visualisatie toekomstig Informatiebeleid bij gemeente Ede

Visualisatie toekomstig Informatiebeleid bij gemeente Ede

Binnen de gemeente Ede zijn reeds intern diverse ontwikkelde (visie)documenten ontwikkeld en in ontwikkeling. De heldere afstemming met de betrokken clusters en domeinen roept nog vaak vragen op voor een coherent toekomstig perspectief.

Onderzoek vervanging vergunningensysteem gemeente Amsterdam

Onderzoek vervanging vergunningensysteem gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil tot één platform voor alle vergunningaanvragen komen. Vanuit deze doelstelling moet het huidige vergunningensysteem voor Horeca en Prostitutie worden vervangen.

Onderzoek scenario’s samenwerking kavel I&A gemeente Druten/Wijchen

Onderzoek scenario’s samenwerking kavel I&A gemeente Druten/Wijchen

De gemeenteraden van de gemeenten Druten en Wijchen hebben besloten tot een onderzoek naar een volledige ambtelijke fusie binnen een nieuwe gemeenschappelijk regeling. Om tot een definitief besluit te komen, is er onderzoek gedaan naar alle facetten van de samenwerking, waaronder ook Informatisering en automatisering (I&A). Het onderzoek naar de harmonisatie van I&A wordt gecompliceerd door het feit dat gemeente Druten zijn ICT uitbesteed heeft naar “Het Rijk van Nijmegen”. De gemeente Wijchen beheert zijn ICT zelf.

Nieuw meerjarig informatiebeleid bij gemeente Haldeberge

Nieuw meerjarig informatiebeleid bij gemeente Haldeberge

De gemeente Halderberge wilde een stap vooruit maken op het gebied van informatiemanagement. Maar ze hadden geen informatie adviseur in dienst om hier invulling aan te geven. Daarom werd besloten via een selectie traject er een voor langere tijd in te huren.