Klantcases

Native consulting heeft ruime ervaring met complexe vraagstukken op het snijvlak van informatievoorziening, dienstverlening en bedrijfsvoering. Onderstaande klant cases geven helder aan hoe wij als Native consulting ondersteuning bieden bij deze vraagstukken en hoe wij bijdragen aan de opgaven van lokale overheden door middel van innovatie en advies.

Inzichtelijk GEMMA procesarchitectuur gemeente Zutphen

Inzichtelijk GEMMA procesarchitectuur gemeente Zutphen

Gemeente Zutphen wil inzicht hebben in alle gemeentelijke processen, met als doel deze zoveel mogelijk te standaardiseren. Op die manier wil zij voorbereid zijn op een toekomst, waarin zij flexibel en wendbaar kan zijn in de samenwerking met ketenpartners en andere gemeenten.

Visualisatie toekomstig Informatiebeleid bij gemeente Ede

Visualisatie toekomstig Informatiebeleid bij gemeente Ede

Binnen de gemeente Ede zijn reeds intern diverse ontwikkelde (visie)documenten ontwikkeld en in ontwikkeling. De heldere afstemming met de betrokken clusters en domeinen roept nog vaak vragen op voor een coherent toekomstig perspectief.

Onderzoek scenario’s samenwerking kavel I&A gemeente Druten/Wijchen

Onderzoek scenario’s samenwerking kavel I&A gemeente Druten/Wijchen

De gemeenteraden van de gemeenten Druten en Wijchen hebben besloten tot een onderzoek naar een volledige ambtelijke fusie binnen een nieuwe gemeenschappelijk regeling. Om tot een definitief besluit te komen, is er onderzoek gedaan naar alle facetten van de samenwerking, waaronder ook Informatisering en automatisering (I&A). Het onderzoek naar de harmonisatie van I&A wordt gecompliceerd door het feit dat gemeente Druten zijn ICT uitbesteed heeft naar “Het Rijk van Nijmegen”. De gemeente Wijchen beheert zijn ICT zelf.

Nieuw meerjarig informatiebeleid bij gemeente Haldeberge

Nieuw meerjarig informatiebeleid bij gemeente Haldeberge

De gemeente Halderberge wilde een stap vooruit maken op het gebied van informatiemanagement. Maar ze hadden geen informatie adviseur in dienst om hier invulling aan te geven. Daarom werd besloten via een selectie traject er een voor langere tijd in te huren.

Inspriatiesessie MT-Dienstverlening gemeente Enschede

Inspriatiesessie MT-Dienstverlening gemeente Enschede

In het voorjaar van 2017 heeft Native Consulting een inspiratiesessie georganiseerd voor het MT-dienstverlening van de gemeente Enschede. Enschede wil een aantrekkelijke dienstverleningsstrategie formuleren, die door iedereen in de gemeente wordt gedragen en samenhang brengt in de lopende projecten. Een belangrijke voorwaarde voor het opstellen van de strategie is dat het MT de nut en noodzaak ervan inziet en dat de gekozen strategie door de leden daadwerkelijk wordt (uit)gedragen.