Onderzoek scenario’s samenwerking kavel I&A gemeente Druten/Wijchen

De gemeenteraden van de gemeenten Druten en Wijchen hebben besloten tot een onderzoek naar een volledige ambtelijke fusie binnen een nieuwe gemeenschappelijk regeling. Om tot een definitief besluit te komen, is er onderzoek gedaan naar alle facetten van de samenwerking, waaronder ook Informatisering en automatisering (I&A). Het onderzoek naar de harmonisatie van I&A wordt gecompliceerd door het feit dat gemeente Druten zijn ICT uitbesteed heeft naar “Het Rijk van Nijmegen”. De gemeente Wijchen beheert zijn ICT zelf.

Vraag van de klant

De beide gemeenten waren op zoek naar expertkennis om in een kort tijdsbestek verschillende scenario’s op het terrein van I&A samenvoeging te onderzoeken, gegeven de complexiteit. Dit onderzoek moest bestaan uit een stakeholder analyse (bestuurlijk en ambtelijk), behoefte bepaling van de samenwerking door een iVisie op te stellen en een financiële analyse om de verschillende scenario’s door te rekenen.

Werk van Native

Kees van den Tempel en Richard Lekkerkerk kwartiermaker zijn met bovenstaande vraagstukken aan de slag is gegaan. Er zijn in het onderzoek drie scenario’s doorgerekend:

  • De ICT van Druten insourcen en dit als Druten/Wijchen zelfstandig doen
  • De ICT van Wijchen outsourcen naar Rijk van Nijmegen
  • De ICT van Wijchen en Druten volledig outsourcen naar een commerciële partij

In het onderzoek is gesproken met alle belangrijke stakeholders en is in een kort tijdsbestek een iVisie geformuleerd voor de samenwerking om te bepalen welk scenario inhoudelijk het beste past. Uit deze stap, samen met de financiële analyse, is uiteindelijk geconcludeerd dat scenario 2 het meest optimaal is: de automatisering wordt uitgevoerd door het Rijk van Nijmegen en de informatisering wordt door de samenwerking Druten/Wijchen zelf uitgevoerd.