Nieuw meerjarig informatiebeleid bij gemeente Haldeberge

De gemeente Halderberge wilde een stap vooruit maken op het gebied van informatiemanagement. Maar ze hadden geen informatie adviseur in dienst om hier invulling aan te geven. Daarom werd besloten via een selectie traject er een voor langere tijd in te huren.

Vraag van de klant

De gemeente Halderberge wilde een informatie adviseur die een nieuw meerjarig informatiebeleid kon opstellen. Waarbij dit beleid gedragen moest worden door de gehele organisatie en door de gemeenteraad bekrachtigd diende te worden.

Werk van Native

Onze adviseur Martin van Dijk heeft begin 2016 deze taak op zich genomen. De eerste taak was om het informatiebeleidsplan op te stellen. Dit heeft plaats gevonden met een brede invulling vanuit de diverse teams van de gemeente. Het plan, inclusief een uitvoeringsagenda en de benodigde financiële dekking, is daarna toegelicht in de gemeenteraad. Waarna deze raadsbreed akkoord ging. Daarna heeft Martin de begeleiding van de uitvoering ter hand genomen en trajecten opgestart op gebieden als beheer openbare ruimte, inrichten geo-magazijn en browser en zaakgericht werken. Daarnaast is Martin betrokken bij het realiseren van de samenwerking met de gemeente Rucphen op zowel applicatielandschap en definiëren nieuwe ICT-infrastructuur.